Žádáme rodiče 2. - 5. třídy aby na e-mail zs.kacice@seznam.cz zaslali, do konce tohoto týdne, kontakt pro elektronickou komunikaci (Jméno žáka - e-mailová adresa), která bude sloužit pro on-line zadávání a