Akce listopad – prosinec

7.11.       Branný den – environmentální program – bude částečně dotován, cena bude včas upřesněna.

13.11.    Informativní třídní schůzky od 15.30 v kmenových třídách

14.11.    ČR – 1938 – 1989 environmentální program – 50Kč

20.11.    Návštěva místní knihovny –   program zdarma

25.11.    p. Hladík – představení – A k nám chodí Ježíšek (společně s MŠ) – 45,-Kč

 

Prosinec

12.12.   p. Fajt – animační program – hrazeno ze sběrů

20.12.   Cirkus Cecilka (společně s MŠ) částečně dotováno, cena bude včas upřesněna.