Domácí výuka pro 12. týden pí uč. Barešová

Výuka 12. týden


pí. uč. Eva Barešová

2. ročník:

Pondělí:

Čj uč. str.79 přečíst cv.1, napsat nejméně 4 řádky do sešitu, podtrhat podstatná jména

Úterý:

Čj uč. str. 79 přečíst společně růžový rámeček, napsat do sešitu cv. 2, doplnit vlastní jména

Středa:

Čj uč. str. 81 přečíst cv.1 a růžový rámeček, vysvětlit co slovesa říkají do sešitu, tvořit a napsat 5 vět a doplnit slovesa podle vzoru: Jirka hraje na klavír ( cv. 2, 3, 4, 5)

Čtvrtek:

Čj uč. str. 81 napsat do sešitu cv. 6 (3. ř.) podtrhat slovesa

Pátek:

Čj uč. str. 82 přečíst a seřadit věty, označit je čísly slabě tužkou, napsat do sešitu cv. 7, podtrhnout slovesa

Ma: procvičovat sčítání a odčítání v oboru 0 – 100, každý den vypracovat 1 stránku v pracovním sešitě str 6 – 10

Každý den alespoň 5 minut hlasitě číst.

Písanka str. 8,9.

Prvouka 2. ročník

učebnice str. 24, 25, 26

3. ročník

Čj naučit během týdne zpaměti vyjmenovaná slova – P str. 76

Pondělí:

přečíst str78 cv.1, 2, 3 hlasitě, vysvětlit slova příbuzná, napsat do sešitu cv. 5 str.79

Úterý:

přečíst hlasitě cv.7/79, zdůvodnit psaní y/i napsat do sešitu

Středa:

přečíst hlasitě cv.1,2 /81, skloňovat podstatné jméno slepýš v jednotném a množném čísle, napsat do sešitu

Čtvrtek:

přečíst hlasitě cv.4/82, vysvětlit slova příbuzná, ústně skloňovat podstatné jméno pyl, napsat do sešitu cv.5/82 – 3 řádky

Pátek:

do sešitu dokončit cv.5

Písanka str. 1,2

M: str. 51 – 54

každý den procvičovat násobilku a písemné odčítání s kontrolou např: ( psát pod sebe 56 -28 =28, ko. pod  sebe 28+28=56)

Pokud žáci nemají doma potřebné učebnice nebo pracovní sešity, můžete si je ve škole vyzvednout  v pondělí

 

Prvouka 3. ročník

PO -16. 3.  – máme nakreslený obrázek v sešitě ze str. 38 – přečíst, pod něj zapsat tyto poznámky
Půda
– je na povrchu pevného obalu Země
– vzniká zvětráváním hornin
– má několik vrstev
1. Svrchní půda – propouští vzduch, vodu
                              – rostou v ní rostliny
                              – obsahuje humus = zbytky zetlelých rostlin a živočichů = živiny
                             – nazývá se ornice
2. Spodní půda – světlá bez humusu, neúrodná
3. Podloží – nezvětralá hornina
ST – 18. 3.  str. 39 – přečíst a napiš tyto  poznámky
Výtvory přírody a výtvory lidí
– výtvory přírody jsou bez zásahu člověka
– výtvory lidí – člověk přetváří přírodu, někdy tím nevratně škodí
PÁ  20. 3. – str 40 – přečti a napiš  si tyto poznámky
Živá příroda
1. Rostliny – a) byliny – neobsahují dřevo, mají dužnatý stonek
                        b) dřeviny – stromy a keře, mají dřevnatý stonek
potrava pro člověka – užitkové rostliny

3.ročník AJ 16.3.-20.3. pí. uč. Viktorová

My body – uč. str. 38 –  naučit se používat spojení I have got (one head), How many (toes)? Two, prac. sešit str. 38

 

My body – uč. str. 39 – zopakovat I have got, How many toes?, poslechnout si a zazpívat si písničku Head, shoulders, knees and toes (první část děti již znají z hodin), lze pustit z odkazu zde https://www.youtube.com/watch?v=Ozzo7GQLoAE , prac. sešit str. 39

 

Pro podporu poslechu, čtení a psaní v anglickém jazyce lze procvičovat na portálu www.umimeanglicky.cz. Doporučuji vyzkoušet a pro neomezený přístup se registrovat podle návodu ZDE

Tento týden lze procvičovat: Slovíčka: podstatná jména: Lidéčásti těla

 

4. ročník AJ

uč. str. 43/2,3 číst hlasitě, správná výslovnost, vypracovat str. 42 PS, slovíčka naučit zpaměti

uč. str. 44, hlasitě číst, naučit zpaměti celý rozhovor, vypracovat str. 44, zopakovat vazbu s of uč.  44/4

5. ročník Aj

uč. str. 41/3 přečíst stupňování přídavných jmen, vypracovat str. 41 v PS

uč. str.42 přečíst cv.1 a 2 vypracovat str. 42 v PS

uč. str.43/4 přečíst, vypracovat PS str. 43, vynechat cv.7