Období 30. 3. – 3. 4.2020

Čj – 2. ročník

 

30.3. – učebnice str. 83 cv. 5 dokončit do sešitu, přečíst na str. 84 cv. 1, zaměřit se na slova se skupinami dě, tě,ně, můžete využít růžový rámeček na str. 83, projít společně úkoly označené fialovým kroužkem pod cv. 1

31.3. – učebnice str. 85 cv. 1, projít společně úkoly označené oranžovým kroužkem pod cv. 1, napsat do sešitu cv. 2

1.4. – napsat diktát na str. 85 cv. 5, zopakovat pravidla psaní u-ů-ú, napsaný diktát společně zkontrolujte

2.4. – učebnice str. 86 cv. 1, projděte společně všechny úkoly označené barevným kroužkem pod cv. 1, do sešitu napsat cv. 2

3.4. – napsat do sešitu cv. 3 str. 86 a podtrhat podstatná jména a slovesa (odlište barevně)

Písanka str. 12, 13, každý den alespoň 5 minut hlasitě číst

 

Ma – pracovní sešit str. 14 cv. 1 a str. 15 – 17, procvičovat sčítání do 100 s přechodem 10, např. školákov


 Čj – 3. ročník

30.3. – učebnice str. 84 cv. 5 dokončit, projít společně růžový rámeček na str. 85 (pouze to co se týká podstatných jmen, vynechat bod 2)

31.3. – učebnice str. 87 hlasitě přečíst cv. 1, vyhledat slovesa, ústně projít cv. 2/87 a růžový rámeček, napsat do sešitu 3 řádky cv.4/87

1.4. – učebnice str. 88 cv. 1, hlasitě přečíst, vyhledat slovesa, podle růžového rámečku seznámit děti s tím, co se u sloves určuje, jednotné a množné číslo už znají, vypracovat do sešitu úkol pod cv. 1 – jeden sloupec sloves v jednotném čísle a druhý sloupec sloves v čísle množném

např. (já) posílám                        (vy) máte

(ty) máš                               (vy) znáte

2.4. – naučit zpaměti osoby sloves (já, ty, on, ona, ono…) podle učebnice str. 88, napsat první sloupec cv. 3/88 podle vzoru v učebnici

3.4. napsat do sešitu druhý sloupec cv. 3, znovu zopakovat ústně osoby sloves a vyjmenovaná slova po p

Písanka str. 5 , každý den alespoň 5 minut hlasitě číst

 

Ma – pracovní sešit str. 7 – 9, u slovních úloh udělejte jednoduchý zápis a odpověď

např. slovní úloha na str. 7/4

smrčků             490 s.

borovic        o  200 s. méně

borovic                 x s.

 

procvičovat písemné sčítání a odčítání


Anglický jazyk (pí.uč.Viktorová)

– kdo ještě není, prosím, registrujte, svoje děti na www.umimeanglicky.cz (dle návodu na webu ZŠ Kačice). Na tomto webu naleznete zadaný domácí úkol, jehož splnění na konci týdne ohodnotím.

– v pracovním sešitě rovněž nebudeme zahálet a po trénování online děti doplní str. 42-43


Prvouka pro 3. ročník v týdnu od 30. 3. do 3. 4. 2020

Po 30. 3 2020

 • Zopakuj si všechny měsíce v roce
 • Zopakuj si čas na hodinách – čtvrt, půl tři čtvrtě, celá, ale i minuty – např. za 5 minut 6, nebo čtvrt na 3 a 10 minut atd.

St 1. 4. 2020

 • Nauč se rozdělení živočichů podle posledních poznámek – str. 41

Pá 3. 4. 2020

 • 42, 43 – přečti si a prohlédni si obrázky a na str. 43 si přiřaď názvy k rostlinám a živočichům
 • Pokud půjdeš s rodiči na vycházku do lesa, můžete si o lese povídat, o tom, co vidíte a slyšíte
 • Do sešitu si napiš následující poznámky:

Les

 • v lese jsou lesní patra podle toho, co se v něm nachází:
 • 1) kořenové patro
 • 2) mechové
 • 3) bylinné
 • 4) keřové
 • 5) stromové

 

 • les poskytuje stín, rekreace
 • zadržuje vodu
 • je domovem mnoha rostlin i živočichů
 • vytváří kyslík
 • poskytuje dřevo

 

-pěkně si po sobě všechno přečti

 


Prvouka pro 2. ročník v týdnu od 30. 3. do 3. 4. 2020

Po 30. 3 2020

 • Zopakuj si všechny měsíce v roce
 • Zopakuj si čas na hodinách – čtvrt, půl tři čtvrtě, celá, ale i minuty – např. za 5 minut 6, nebo čtvrt na 3 a 10 minut atd.

 

St 1. 4. 2020

 • Povídejte si o obrázcích na str. 28
 • Kdybyste šli s rodiči do lesa, povídejte si o tom, co vidíte, zastavte se, zavřete oči a poslouchejte, co všechno slyšíte

 

na období 23. 3. – 27. 3.

2.ročník

Český jazyk

23.3. – učebnice str. 82 cv. 1 napsat do sešitu 4 věty podtrhat slovesa

24.3. – učebnice str. 82 cv. 7 hlasitě přečíst, napsat do sešitu a podtrhat slovesa

25.3. – hlasitě přečíst cv. 1 na str. 83, vyprávět o čem jste četli, do sešitu vybrat z přečteného článku: 3 podstatná jména obecná, 3 podstatná jména vlastní, 5 sloves

26.3. – zopakovat společně tvrdé a měkké souhlásky (vyjmenovat), napsat do sešitu cv. 3 na str. 83

27.3. hlasitě přečíst cv. 5 na str. 83 napsat do sešitu 3 řádky

Písanka str. 10, 11 – ze slabě vyznačených písmen sestavit následující úkol (Přísloví piš líp!)

Každý den alespoň 5 minut hlasitě číst.


Matematika

Pracovní sešit str. 11-13

Procvičujte sčítání do 100 s přechodem 10

Můžete využít např. stránky skolakov.eu

 


Prvouka pro 2. ročník na týden od 23. do 27. 3. 2020

 

Po 23. 3. 2020

 • na volný papír nakresli 5 druhů ovoce a k obrázku napiš, co jsi to namaloval

 • stejně tak 5 druhů zeleniny a popiš

 • nakresli 5 druhů potravin, které by děti neměly moc jíst, protože jsou nezdravé

St 25. 3. 2020

 • od 9:00 hodin by měli na ČT2 vysílat pro žáky 1. stupně hodinu zaměřenou na téma Člověk a jeho svět – můžeš se podívat a potom využít pohybovou aktivitu

 • pokud jste všichni doma (nebo v sobotu nebo v neděli) můžeš pomoct mamince prostřít stůl podle stránky 27 v naší učebnici a probrat s ní otázky pod obrázkem

 


3. ročník

Český jazyk

23.3. – hlasitě přečíst cv. 1 – 3 na str. 82- 83, zaměřit se na příbuzná slova, napsat do sešitu cv. 4 (3 řádky)

24.3. – dokončit cv. 4/83, hlasitě přečíst cv. 1/83 vysvětlit si slovo pykat, opakovat podstatná jména a pádové otázky podle růžového rámečku

24.3. – hlasitě číst cv. 2, 3 na str. 84, vysvětlit si slova pýřit se, pýr, napsat jako diktát 3 řádky ze cv.4

26.3. – dokončit do sešitu cv. 4/84, procvičovat podstatná jména (rod, číslo, pád) Můžete využít např. stránky skolakov.eu.

27.3. – napsat do sešitu cv. 5/84, 3 řádky, procvičovat vyjmenovaná slova a podstatná jména (skolakov.eu)

Písanka str. 3, 4

Každý den alespoň 5 minut hlasitě číst.


Matematika

Pracovní sešit str. 3-6, procvičujte písemné odčítání s kontrolou sčítáním stejně jako minulý týden


Prvouka pro 3. ročník v týdnu od 23. do 27. 3. 2020

Po 23. 3 2020

 • zopakuj si všechnu látku z minulého týdne podle zápisků v sešitě a zezadu v sešitě Prv odpověz krátce na následující otázky:

 • 1) Co je humus

 • 2) Jak se nazývá svrchní půda

 • 3) Jaké vrstvy má půda

 • 4) Jaké najdeš venku výtvory přírody – alespoň 3

 • 5) Jaké můžeš najít v přírodě výtvory člověka – alespoň 3

St 25. 3. 2020

 • přečti si str. 41 a prohlédni si obrázky, víš co se za nimi skrývá?

 • v 9:00 hodin začíná vysílání na ČT2 – UčíTelka – dnes zaměřené na téma Člověk a jeho svět – můžeš se podívat a potom využít pohybové aktivity

 • napiš si následující poznámky do malého sešitu z Prv:

Živá příroda

2) Živočichové

bezobratlí – nemají kostru, oporu těla tvoří svaly a tělní schránky

                      – nejpočetnější skupinu tvoří hmyz

obratlovci – oporou těla je kostra, páteř složená z obratlů. Dělí se na 5 skupin:

Pá 27. 3. 2020

– dopiš si do sešitu následující poznámky a rozdělení živočichů se nauč:

1) ryby – žijí ve vodě, rozmnožují se vajíčky – jikrami, dýchají žábrami, tělo je kryto šupinami

2) obojživelníci – vajíčka kladou do vody – pulec – dýchá žábrami, dospělí žijí na suchu – dýchají plicemi – žába, mlok

3) plazi – z vajíček se vylíhnou hotoví jedinci – hadi, ještěři, želvy, krokodýli

4) ptáci – tělo kryto peřím, mají křídla, zobák, mláďata se líhnou z vajíček

5) savci – rodí živá mláďata a živí je mateřským mlékem, dýchají plicemi, tělo je většinou kryto srstí, patří sem člověk

 • nauč se podle poznámek str. 40, 41

 


Anglický jazyk (pí.uč.Viktorová)

-registrujte, prosím, svoje děti na www.umimeanglicky.cz (dle návodu na webu ZŠ Kačice), kde tento týden procvičujte Oblečení a móda – v systému vidím, kdo strávil kolik času procvičováním online. Někteří spolužáci již pracují online. Věřím, že procvičování děti bude bavit.

– v pracovním sešitě rovněž nebudeme zahálet a po trénování online děti doplní str. 40-41


VÝUKA 12. TÝDEN

 

PÍ. UČ. EVA BAREŠOVÁ

2. ROČNÍK:

Pondělí:

Čj uč. str.79 přečíst cv.1, napsat nejméně 4 řádky do sešitu, podtrhat podstatná jména

Úterý:

Čj uč. str. 79 přečíst společně růžový rámeček, napsat do sešitu cv. 2, doplnit vlastní jména

Středa:

Čj uč. str. 81 přečíst cv.1 a růžový rámeček, vysvětlit co slovesa říkají do sešitu, tvořit a napsat 5 vět a doplnit slovesa podle vzoru: Jirka hraje na klavír ( cv. 2, 3, 4, 5)

Čtvrtek:

Čj uč. str. 81 napsat do sešitu cv. 6 (3. ř.) podtrhat slovesa

Pátek:

Čj uč. str. 82 přečíst a seřadit věty, označit je čísly slabě tužkou, napsat do sešitu cv. 7, podtrhnout slovesa

Ma: procvičovat sčítání a odčítání v oboru 0 – 100, každý den vypracovat 1 stránku v pracovním sešitě str 6 – 10

Každý den alespoň 5 minut hlasitě číst.

Písanka str. 8,9.

PRVOUKA 2. ROČNÍK

učebnice str. 24, 25, 26

3. ROČNÍK

Čj naučit během týdne zpaměti vyjmenovaná slova – P str. 76

Pondělí:

přečíst str78 cv.1, 2, 3 hlasitě, vysvětlit slova příbuzná, napsat do sešitu cv. 5 str.79

Úterý:

přečíst hlasitě cv.7/79, zdůvodnit psaní y/i napsat do sešitu

Středa:

přečíst hlasitě cv.1,2 /81, skloňovat podstatné jméno slepýš v jednotném a množném čísle, napsat do sešitu

Čtvrtek:

přečíst hlasitě cv.4/82, vysvětlit slova příbuzná, ústně skloňovat podstatné jméno pyl, napsat do sešitu cv.5/82 – 3 řádky

Pátek:

do sešitu dokončit cv.5

Písanka str. 1,2

M: str. 51 – 54

každý den procvičovat násobilku a písemné odčítání s kontrolou např: ( psát pod sebe 56 -28 =28, ko. pod  sebe 28+28=56)

Pokud žáci nemají doma potřebné učebnice nebo pracovní sešity, můžete si je ve škole vyzvednout  v pondělí

 

PRVOUKA 3. ROČNÍK

PO -16. 3.  – máme nakreslený obrázek v sešitě ze str. 38 – přečíst, pod něj zapsat tyto poznámky
Půda
– je na povrchu pevného obalu Země
– vzniká zvětráváním hornin
– má několik vrstev
1. Svrchní půda – propouští vzduch, vodu
                              – rostou v ní rostliny
                              – obsahuje humus = zbytky zetlelých rostlin a živočichů = živiny
                             – nazývá se ornice
2. Spodní půda – světlá bez humusu, neúrodná
3. Podloží – nezvětralá hornina
ST – 18. 3.  str. 39 – přečíst a napiš tyto  poznámky
Výtvory přírody a výtvory lidí
– výtvory přírody jsou bez zásahu člověka
– výtvory lidí – člověk přetváří přírodu, někdy tím nevratně škodí
PÁ  20. 3. – str 40 – přečti a napiš  si tyto poznámky
Živá příroda
1. Rostliny – a) byliny – neobsahují dřevo, mají dužnatý stonek
                        b) dřeviny – stromy a keře, mají dřevnatý stonek
potrava pro člověka – užitkové rostliny

3.ROČNÍK AJ 16.3.-20.3. PÍ. UČ. VIKTOROVÁ

My body – uč. str. 38 –  naučit se používat spojení I have got (one head), How many (toes)? Two, prac. sešit str. 38

 

My body – uč. str. 39 – zopakovat I have got, How many toes?, poslechnout si a zazpívat si písničku Head, shoulders, knees and toes (první část děti již znají z hodin), lze pustit z odkazu zde https://www.youtube.com/watch?v=Ozzo7GQLoAE , prac. sešit str. 39

 

Pro podporu poslechu, čtení a psaní v anglickém jazyce lze procvičovat na portálu www.umimeanglicky.cz. Doporučuji vyzkoušet a pro neomezený přístup se registrovat podle návodu ZDE

Tento týden lze procvičovat: Slovíčka: podstatná jména: Lidéčásti těla

 

4. ROČNÍK AJ

uč. str. 43/2,3 číst hlasitě, správná výslovnost, vypracovat str. 42 PS, slovíčka naučit zpaměti

uč. str. 44, hlasitě číst, naučit zpaměti celý rozhovor, vypracovat str. 44, zopakovat vazbu s of uč.  44/4

5. ROČNÍK AJ

uč. str. 41/3 přečíst stupňování přídavných jmen, vypracovat str. 41 v PS

uč. str.42 přečíst cv.1 a 2 vypracovat str. 42 v PS

uč. str.43/4 přečíst, vypracovat PS str. 43, vynechat cv.7