Období 15. 6. – 19. 6.2020

Úkoly jsou pro děti, které i nadále zůstávají doma. Ostatní budou tyto úkoly vypracovávat ve škole.

2.ročník

Čj – vypracujte v písance str. 23 a 29

M – vypracujte v pracovním sešitu str. 56 a 61 – 63

 

Prvouka pro 2. ročník

 • Popovídej si s Vašimi, až bude čas a proberte si obrázky na str. 41 a to už bude všecko v tomto školním roce

 

 3.ročník

Čj – napište do sešitu cv.26/150 (2x po třech řádcích)

M – vypracujte v pracovním sešitu str. 52 – 56 (vynechte slovní úlohy)

 

 

Prvouka pro 3. ročník

 • Během následujících dní (do 24. 6.) si dočti látku v prvouce do konce učebnice. Najdeš tam informace, které by se Ti mohly hodit i o prázdninách.

 


Anglický jazyk (pí.uč.Viktorová) v týdnu od 15. 6. do 19. 6. 2020

 

ANGLICKÝ JAZYK 3. třída pro distanční výuku z domova (PÍ.UČ. VIKTOROVÁ) V TÝDNU OD 15.-19.6.2020

Moji milí žáčci,

Tento týden se budeme učit hláskovat anglicky na str. 58-59. Online výuka AJ bude opět ve středu na zoom.us od 10 hod. do 10,45 hod. 

Mějte se krásně. Martina Viktorová

Období 8. 6. – 12. 6.2020

Úkoly jsou pro děti, které i nadále zůstávají doma. Ostatní budou tyto úkoly vypracovávat ve škole.

2.ročník

Český jazyk

Po – hlasitě přečtěte cv.1/102 a napište do sešitu cv. 3/101

Út – napište do sešitu cv. 4/102

St – Najděte ve cv. 1 5 podstatných jmen a 5 sloves, napište slova do sešitu

Čt – utvořte věty se slovy (kaluž, ukaž, koš, slepýš, drž) a napište do sešitu

Pá – hlasitě čtěte z vlastní knížky alespoň 5 minut a potom odpočívejte

 

Matematika

Vypracujte v pracovním sešitu str. 52 -55

 

Prvouka pro 2. ročník

Po 8. 6. 2020, St 10. 6. 2020

 • 39, 40 – podívej se na obrázky a přiřaď si názvy rostlin a živočichů podle čísel k obrázkům, zodpovězte si doma otázky na str. 39
 • pokud půjdeš s někým dospělým na procházku kolem pole nebo rybníka – pozoruj přírodu a povídej si o tom, co vidíš

 

 3.ročník

Český jazyk

Po – napište do sešitu cv. 12/147 (3 řádky)

Út – dokončete cv. 12

St – napište do sešitu cv.13/147

Čt – napište do sešitu cv. 16/148

Pá – napište do sešitu cv. 17/148 (3 řádky)

Matematika

Vypracujte v pracovním sešitu str. 43-46, vynechejte slovní úlohy

 

 

Prvouka pro 3. ročník

Po 8. 6. 2020, St 10. 6. 2020, Pá 12. 6. 2020

 • podívej se ještě jednou na str. 55 a zopakuj si oko a ucho, ať víš, jak vidíme a jak slyšíme a kde máme sídlo jaké chuti
 • přečti si str. 56, 57, 58
 • popovídej si na daná témata s rodiči

 


Anglický jazyk (pí.uč.Viktorová) v týdnu od 8. 6. do 12. 6. 2020

ANGLICKÝ JAZYK 3. třída pro distanční výuku z domova (PÍ.UČ. VIKTOROVÁ) 

Moji milí žáčci,

Tento týden budeme opakovat poslední lekce, které jsme probrali a stranu 56 z minula + v čem byl problém v testu. Budeme probírat My school str.57, projděte si, prosím, potřebná slovíčka.Online výuka AJ bude opět ve středu na zoom.us od 10 hod. do 10,45 hod. 

Mějte se krásně. Martina Viktorová

 

 

Období 1. 6. – 5. 6.2020

Úkoly jsou pro děti, které i nadále zůstávají doma. Ostatní budou tyto úkoly vypracovávat ve škole.

2.ročník

Český jazyk

Po – hlasitě přečtěte cv.1/101 a napište do sešitu cv. 2/101

Út – napište do sešitu cv. 3/101

St – Najděte ve cv. 1 5 podstatných jmen a 5 sloves, napište slova do sešitu

Čt – utvořte věty se slovy (kos, pařez, les, mráz, obraz) a napište do sešitu

Pá – vypracujte v písance str. 22

 

Matematika

Vypracujte v pracovním sešitu str. 47-51

 

Prvouka pro 2. ročník

Po 1. 6. 2020

 • 38 – Na louce – prohlédni si obrázek a podle čísel si přiřaď názvy k živočichům a zodpověz si otázky 1 – 5, pokud půjdeš s někým ven, kolem příkopu, louky, povídejte si, co všecko vidíte

 

St 3. 6. 2020

 • ústně si řekni podle str. 38
 1. Luční květiny a keře, které jsou na obrázku kvetou koncem jara, některé až v létě. Vyber si z nabídky a řekni vždy název rostliny, která má květ: bílý, žlutý, modrý, červený
 2. Co je to senoseč?
 3. Na louce jsou malá srnčata, hnízdo koroptví nebo malí zajíčci. Řekněte si, jaké nebezpečí hrozí těmto mláďatům při senoseči.
 4. Nejdůležitější rostlinou na loukách jsou květiny nebo trávy?
 5. Jak se nazývá usušená tráva?
 6. Hospodáři mají z luk krmivo pro …

 

 3.ročník

Český jazyk

Po – napište do sešitu 3 ř. z cv. 7b/115

Út – dokončete cv. 7b

St – napište do sešitu cv. 5/120

Čt – napište do sešitu cv. 7/146

Pá – napište do sešitu cv. 8/146

Matematika

Vypracujte v pracovním sešitu str. 39 – 42

 

Prvouka pro 3. ročník

Po 1. 6. 2020

 • 55 – přečti a pozoruj obrázky
 • napiš si následující poznámky:

 

 • Smyslová ústrojí
 • máme 5 smyslů – zrak, sluch, čich, hmat, chuť

 

 • Zrakové ústrojíoko – barva oka je v duhovce
 • panenka (zornice) – kruhový otvor uprostřed duhovky
 • duhovku obklopuje oční bělmo
 • rohovka – pokrývá oko, chrání ho
 • zornicí se dostanou do oka světelné paprsky – dopadají na zadní stěnu oka – sítnici protkanou nervovými vlákny, která se spojí ve zrakový nerv – přenese vjem do mozku, kde se zpracuje to, co vidíme

 

 • nakresli a popiš si obrázek oka na str. 55

 

 • pěkně si všecko přečti a překontroluj

 

St 3. 6. 2020

 • znovu si přečti a prohlédni str. 55
 • napiš si následující poznámky:

 

 • Sluchové ústrojí – ucho
 • vnější část – ušní boltec, zvukovod, na jeho konci je tenká blána – bubínek
 • zvukové vlny – zvukovodem na bubínek – rozechvěje se a rozechvění se přenese do středního ucha přes 3 kosti – kladívko, kovadlinka, třmínek až do vnitřního ucha – do další součásti sluchového ústrojí – hlemýždě
 • odtud sluchový nerv přenese zvukový signál do mozku – slyšíme

 

 • nakresli a popiš si obrázek ucha na str. 55

 

 • pěkně si všecko přečti a překontroluj

 

Pá 5. 6. 2020

 • všecko probrané v tomto týdnu si překontroluj a podívej se na složení oka a ucha

 

 


Anglický jazyk (pí.uč.Viktorová) v týdnu od 1. 6. do 5. 6. 2020

ANGLICKÝ JAZYK 3. třída 

Moji milí žáčci,

Tento týden budeme opakovat poslední lekce, které jsme probrali. Budeme probírat My school, projděte si, prosím, potřebná slovíčka. Zbytek si povíme online. Online výuka AJ bude opět ve středu na zoom.us od 10 hod. do 10,45 hod.

Mějte se krásně. Martina Viktorová


 

Období 25. 5. – 29. 5.2020

Úkoly jsou pro děti, které i nadále zůstávají doma. Ostatní budou tyto úkoly vypracovávat ve škole.

2.ročník

Český jazyk

Po – hlasitě přečtěte cv.1/100 a napište do sešitu cv. 2/100

Út – napište do sešitu cv. 3/100

St – napište do sešitu cv. 5/100

Čt – utvořte věty se slovy (mrkev, páv, Josef, láhev, zpěv) a napište do sešitu

Pá – vypracujte v písance str. 21 (k obrázkům stačí utvořit 2 věty)

 

Matematika

Vypracujte v pracovním sešitu str. 43 -46

 

Prvouka pro 2. ročník

Po 25. 5. 2020, St 27. 5. 2020

 • pořád jsme měli téma LES
 • posledně jsem vám poslala i několik otázek, na které jste si mohli ústně odpovědět
 • dneska si řekneme, že když jdeme do lesa, můžeme pozorovat, že les je rozdělen na lesní patra – 1. kořenové – to, co je pod povrchem, v půdě, kde jsou uloženy kořeny rostlin
 • mechové – to je nejnižší u země – mechy (takový ten zelený příjemný koberec v lese, najdeš v něm třeba houby)
 • bylinné – rostliny jako např. trávy, kapradiny
 •         keřové – keře jako maliny, ostružiny
 • stromové – lesní stromy
 • při vycházce do lesa můžeš tato lesní patra docela dobře pozorovat a povídejte si o tom, jak se máme v lese chovat a proč musíme přírodu chránit
 • a) v lese nesmíme rozdělávat oheň, proč …
 • b) v lese nesmíme … odpadky, proč …
 • c) v lese nekřičíme, nerámusíme, abychom …
 • d) můžeš si nakreslit třeba les ve všech 4 ročních obdobích – která to jsou …
 • e) pamatuješ si všechny měsíce v roce – umíš je vyjmenovat – zopakuj si je …

 

 3.ročník

Český jazyk

Po – hlasitě přečtěte str. 114 v učebnici a projděte si růžový a modrý rámeček s větami, vypracujte v písance str. 13

Út – napište do sešitu cv. 5/115 (4 a půl řádku)

St – dokončete do sešitu cv. 5/115

Čt – projděte jenom ústně cv. 6/115, napište do sešitu cv. 7a (4 řádky)

Pá – vypracujte v písance str. 14

Určete rod číslo a pád u podstatných jmen (v zahradě, na okno, u rybníka, s kamarády, k tetě).

Určete osobu, číslo a čas u sloves (slyšeli, volám, pojedeš, svačíte, koupali jsme se).

 

Matematika

Vypracujte v pracovním sešitu str. 35 – 38.

 

Prvouka pro 3. ročník

Po 25. 5. 2020

 • Zopakuj si probranou látku z minulého týdne
 • Znovu si prohlédni obrázky na str. 52, 53 a u trávicí soustavy si ukaž na těle, kde se co nachází
 • Přečti si na str. 53 Vylučovací soustavu
 • Napiš si do sešitu následující poznámky:

 

 • Vylučovací soustava
 • je tvořena: ledviny
 • močovody
 • močový měchýř
 • močová trubice
 • prostřednictvím moči odchází z těla škodlivé látky
 • je třeba dodržovat pitný režim
 • denně doporučená dávka tekutin je 2 – 3 litry
 • napomáhá dostatečnému vyloučení škodlivin z těla
 • při nemoci je třeba hodně pít

 

 • přečti si po sobě, co jsi napsal a ukaž si na těle, kde máš ledviny, močový měchýř

 

St 27. 5. 2020

 • zopakuj si látku z minulé hodiny
 • přečti si str. 54 a prohlédni si obrázky
 • napiš si následující poznámky:

 

 • Nervová soustava
 • řídí všechno, co se děje v lidském těle
 • je tvořena: 1. mozek – chráněný lebkou, na povrchu je mozková kůra, je rozdělen na dvě části, na spodní části je uložen mozeček
 • mícha – spojuje mozek s nervy, je uložena v obratlích páteře – chrání ji
 • nervy
 • nezbytné je chránit si hlavu a páteř před úrazy

 

 • přečti si, co jsi napsal a zopakuj si látku

 

Pá 29. 5. 2020

 • zopakuj si látku z tohoto týdne a odpověz na následující otázky:

 

 1. Co musíš dělat, aby dobře fungovaly ledviny a aby se vyloučilo co největší množství nepotřebných látek z těla
 2. Kolik je doporučeno vypít denně tekutin
 3. Jaké tekutiny piješ a myslíš, že splníš vypít doporučené množství
 4. Z čeho se skládá nervová soustava
 5. Jak si chráníš hlavu venku, při sportu, u vody

 


Anglický jazyk (pí.uč.Viktorová) v týdnu od 25. 5. do 29. 5. 2020

Moji milí žáčci,

Tento týden budeme opakovat poslední lekce, které jsme probrali a není potřeba si na hodinu nic chystat.

Online výuka AJ bude opět ve středu na zoom.us od 10 hod. do 10,45 hod. (bude nás o dost méně)

S pozdravem, Martina Viktorová


 

Období 18. 5. – 22. 5.2020

2.ročník

Český jazyk

Po – nahlas přečtěte cv. 1/99 a napište do sešitu cv. 2/99

Út – napište do sešitu cv. 3/99

St – vyberte z cvičení 1/99 5 podstatných jmen a 5 sloves a napište je do sešitu

Čt – utvořte věty s uvedenými slovy kruh, sníh, tvaroh, strach, Vojtěch a napište je do sešitu

Pá – napište v písance str. 20

Matematika

Vypracujte v pracovním sešitu str. 39 – 42.

 

3.ročník

Český jazyk

Po – napište do sešitu 4 řádky (pište k tečce) cv. 4/110 a ústně projděte růžový rámeček se slovesy

Út – napište do sešitu cv. 5/111

St – napište do sešitu 4 řádky cv. 7/111

Čt – napište do sešitu cv.8/111

Pá – napište do písanky str. 12

Matematika

Vypracujte v pracovním sešitu str. 30 – 34.


Anglický jazyk (pí.uč.Viktorová) v týdnu od 18. 5. do 22. 5. 2020

Moji milí žáčci,
Tento týden budeme opakovat slovesa a tvoření vět ( I can swim. I am good at jumping. I am walking).
Online výuka AJ bude opět ve středu na zoom.us v 10 hod. (místnost otevřu v 9,30 hod.-tento čas můžete využít pro individuální dotazy, upřesnění, nejasnosti).
Program online hodiny:
– na začátku probereme, zda měl někdo problém s vypracováním do pracovního sešitu na str. 52/53.
– prohloubíme novou látku – právě probíhající činnosti I am cooking NOW = právě vařím a naučíme se popsat svůj domov (living room, bedroom, kitchen) a pokusíme se říci, kde zrovna kdo je (Mum is in the kitchen) a co dělá (She is cooking).
– v závěru hodiny projdeme všechna cvičení ze stran 54/55, zastavíme se jen u těch, které vám nebyly jasné.
Chválím všechny, kdo dělali test na KAHOOTu. Vedli jste si skvěle, doufám, že vás to bavilo.
S pozdravem, Martina Viktorová


Prvouka pro 3. ročník v týdnu od 18. 5. do 22. 5. 2020

Po 18. 5. 2020

 • zopakuj si učivo z minulého týdne o kůži a dýchací ústrojí
 • přečti si str. 52 a prohlédni si obrázky a pěkně si prohlédni obrázek srdce
 • napiš si následující poznámky:

 

 • Krevní oběh
 • srdce – je sval, pracuje jako pumpa (tlukot srdce) – zajišťuje oběh krve v těle
 • krev – rozváděna po těle cévami (dospělý jich má asi 100 000 km v těle)
 • v plicích se krev obohatí kyslíkem a jde do srdce, odtud ji tepny rozvádí po těle
 • zpět do srdce odkysličenou krev z těla přivádí žíly (jsou vidět př. na spodní části zápěstí)
 • nejjemnější cévy jsou vlásečnice
 • velmi důležité – dárcovství krve

 

 • přečti si po sobě, co jsi napsal a oprav případné chyby a zopakuj si látku

 

 

St 20. 5. 2020

 • zopakuj si látku z pondělí
 • přečti si na str. 53 Trávicí ústrojí
 • napiš si následující poznámky:
 • Trávicí ústrojí
 • zpracovává potravu a tekutiny
 • je tvořeno: – ústní dutina – potrava se rozkouše + sliny

hltan

jícen

žaludek – žaludeční šťávy změní jídlo v tráveninu

tenké střevo – zde se uvolňují živiny do krve

tlusté střevo – nepotřebné zbytky potravy

konečník – zbytky se vyloučí z těla

– při trávení jsou důležité orgány – játra, žlučník, slinivka břišní

 

 • ukaž si, kde asi v těle jednotlivé orgány máš – podle obrázku na str. 53
 • přečti si po sobě poznámky a oprav

 

Pá 22. 5. 2020

 • zopakuj si látku z celého týdne a odpověz na následující otázky:

 

 1. Který orgán v těle je nejdůležitější pro život
 2. Co všechno je důležité pro krevní oběh v našem těle
 3. Je okysličená krev světlejší nebo tmavší
 4. Jak se nazývají nejjemnější cévy
 5. Kde vzniká trávenina
 6. Kde se v těle vstřebávají živiny z potravy do krve
 7. Kudy odchází nepotřebné zbytky potravy z těla ven

 

 • až budeš mít hotové – překontroluj a pošli

 


Prvouka pro 2. ročník v týdnu od 18. 5. do 22. 5. 2020

Po 18. 5. 2020, St 20. 5. 2020

 • na str. 36 a 37 máš obrázek z přírodního společenství LES. Pokud bys šel s někým dospělým do lesa, dívej se kolem sebe, pozoruj přírodu, co se zase už změnilo a vnímej ji všemi smysly: co vidím, co slyším, sáhni si na kůru různých stromů, co cítím. Jenom ještě nemůžeš ochutnat žádné plody (borůvky, maliny, ostružiny) – víš proč? Jaké vlastně máš smysly? Povídejte si o tom.
 • toto téma jsem napsala na minulý pátek, kdy má prvouku jen 3. třída, protože jste možná šli o víkendu na procházku do lesa a na dané téma jste si mohli povídat. Jestli na to nebyl čas, třeba se vám to povede v tomto týdnu a pokus se ústně odpovědět na následující úkoly:
 1. Žije v lese a živí se masem jiných živočichů …….
 2. V noci se ozývá houkáním ……..
 3. Šplhá po stromech, zobákem klove do jejich kůry a vyzobává škodlivý hmyz ……
 4. Dokáže skákat z větve na větev ze stromu na strom ……
 5. V lese i na poli můžeme vidět tyto živočichy ……
 6. V lese (parku, na zahradě) jsou k vidění tyto jehličnaté stromy ……
 7. V létě dozrávají v lese, jsou dobré do knedlíků, na koláče a obarví nám pusu na modro ……
 8. Má to klobouk a jednu nožičku. Pěkně si sedí v mechu v lesíčku. Co to je?
 9. Jaké znáš nejedovaté a jaké jedovaté houby?
 10. Žaludy jsou plody ……
 11. Bukvice jsou plody ……
 12. Kaštany jsou plody ……
 13. Semena jehličnatých stromů jsou ukryta v ……
 14. Jeho hřbet pokrývají bodliny, živí se žížalami, plži, brouky, larvami hmyzu, dokáže zakousnout i zmiji. Kdo to je ……
 15. Žije v lese a má pruhovaná mláďata a v té době je velmi nebezpečná ……
 16. Jaká jsou ukrytá slova ve skupinách hlásek?

JÍCAZ        MRKS        KAVERVE          ICEROVBO        LETAD        NÍŘODM       UŽISTORNA

 

Období 11. 5. – 15. 5.2020

 1. ročník

Český jazyk

Po – nahlas přečtěte cv. 1/97, napište do sešitu cv. 2/97

Út – napište do sešitu utvořené věty podle cv. 4/97 (led-let, jed-jet, plod-plot)

St – napište jako přepis nebo diktát cv. 5/97

Čt – nahlas přečtěte cv. 1/98 a napište do sešitu cv. 2/98

Pá – napište str. 19 v písance

Matematika

Vypracujte v pracovním sešitu str. 35 – 38 (bez cvičení 2 s hvězdičkou).

 1. ročník

Český jazyk

Po – nahlas přečtěte cv. 1, 2/107 a napište co sešitu cv. 9/107

Út – nahlas přečtěte cv. 3, 4/108 a napište 4 řádky z cv. 5/108

St – dokončete do sešitu cv. 5/108

Čt – nahlas přečtěte cv. 1, 2/109 a napište do sešitu cv. 3/109

Pá – napište v písance str. 11

Matematika

Vypracujte v pracovním sešitu str. 26 – 29

 


Anglický jazyk (pí.uč.Viktorová) v týdnu od 11. 5. do 15. 5. 2020

Moji milí žáčci,

Tento týden budeme opakovat popsat činnosti, co umím (I can swim), v čem jsem dobrý (I am good at jumping) a co právě dělám (I am eating now).

Online výuka AJ bude opět ve středu na zoom.us v 10 hod. (místnost otevřu v 9,30 hod. pro děti, které se potřebují na něco zeptat či si něco ujasnit)

Program online hodiny:

– na začátku probereme, zda měl někdo problém s vypracováním do pracovního sešitu na str. 50/51 (zvířátka).

– projdeme si novou látku – slovesa a tvoření vět ( I can swim. I am good at jumping. I am walking)

– v závěru hodiny projdeme všechna cvičení ze stran 52/53, zastavíme se jen u těch, které vám nebyly jasné.

Tento týden máte nachystaný opakovací test zde: https://kahoot.it/challenge/01734625?challenge-id=89fd4535-0dab-4833-9458-7ceeef47be24_1589131528050

Test je na čas, ale můžete ho opakovat, dokud nebudete spokojení. Pište, prosím, svoje jméno, ne přezdívku. Test udělejte do pátku. Snad vás bude Kahoot bavit.

S pozdravem, Martina Viktorová


Prvouka pro 3. ročník v týdnu od 11. 5. do 15. 5. 2020

Po 11. 5. 2020

 • Zopakuj si probranou látku o člověku
 • Najdi si str. 51 a přečti si, co tu máme o kůži
 • Napiš si do sešitu: Kůže
 • Pod nadpis si namaluj obrázek kůže ze str. 51 a popiš si, co tam máme
 • Pod obrázek si napiš poznámky:
 • chrání povrch celého těla
 • je pružná
 • obsahuje potní žlázy – vylučují pot – vodu a škodlivé látky a tím se i tělo ochlazuje
 • jsou v ní smyslové buňky – jejich pomocí vnímáme bolest, tlak, teplo, chlad
 • vzrůstají z ní chlupy, vlasy, obočí, řasy, nehty
 • důležitá je čistota – mytí
 • chráníme ji před slunečním zářením
 • přiměřeně se oblékáme
 • chráníme se před úrazy

 

St 13. 5. 2020

 • zopakuj si všechno o kůži
 • přečti si str. 51 – Dýchací ústrojí
 • napiš si do sešitu: Dýchací ústrojí
 • můžeš si namalovat a popsat obrázek dole na str. 51

 

 • napiš si poznámky:

 

 • je tvořeno:
 1. dutina ústní
 2. nosohltan
 3. hrtan
 4. průdušnice
 5. průdušky
 6. plíce – párový orgán v hrudníku, odděluje se v nich kyslík z nadechnutého vzduchu
 • kyslík – do krevního oběhu
 • výdechem odchází oxid uhličitý
 • onemocněním dýchacích cest předejdeme – sport, pobyt venku, větrání, otužování, dodržování hygieny

Pá 15. 5. 2020

 • zopakuj si všechno, co jsme probrali v tomto týdnu a odpověz na následující otázky:
 1. Jak udržuješ svoji kůži zdravou a čistou
 2. Co všecko z kůže vyrůstá
 3. Jakou má kůže funkci
 4. Co se děje, když se potíš
 5. Kde se v našem těle uvolňuje kyslík z nadechnutého vzduchu
 6. Jak se chráníš před onemocněním dýchacích cest

 

 • až to budeš mít – překontroluj a pošli

 


Prvouka pro 2. ročník v týdnu od 11. 5. do 15. 5. 2020

Po 11. 5. 2020

 • zopakuj si str. 34 a přesvědč se, že znáš od uvedených ptáků název samce, samice a mláděte
 • zopakuj si, čím se vyznačuje tělo ptáka
 • znáš nějakého ptáka s plovacími blánami a k čemu mu slouží
 • podívej se na obrázek na str. 35 a přiřaď si názvy uvedených čtyřnohých zvířat podle čísel k obrázkům (jsou dole pod černou čarou)

 

St 13. 5. 2020

 • odpověz si ústně na otázky ze str. 35 a řekni si názvy všech samců, samic a mláďat od vyobrazených zvířat

 

Pá 15. 5. 2020

 • na str. 36 a 37 máš obrázek z přírodního společenství LES. Pokud bys šel s někým dospělým do lesa, dívej se kolem sebe, pozoruj přírodu, co se zase už změnilo a vnímej ji všemi smysly: co vidím, co slyším, sáhni si na kůru různých stromů, co cítím. Jenom ještě nemůžeš ochutnat žádné plody (borůvky, maliny, ostružiny) – víš proč? Jaké vlastně máš smysly? Povídejte si o tom.

 

 

Období 4. 5. – 7. 5.2020

 1. ročník

Český jazyk

Po – nahlas přečtěte cv. 1/94, napište do sešitu cv. 2/94

Út – nahlas přečtěte cv. 1/96, napište do sešitu cv. 2/96

St – vyhledejte ve cv.1/96 5 podstatných jmen a 5 sloves a napište do sešitu

Čt – napište v písance str. 18

Matematika

Vypracujte v pracovním sešitu str. 31 – 34

 1. ročník

Český jazyk

Po – v učebnici na str. 102 si prohlédněte a pomalu se naučte vyjmenovaná slova po v, nahlas přečtěte cv. 1 a 2 na str. 104 a projděte si příbuzná slova

Út – nahlas přečtěte cv. 5 a 6/106 a zase projděte příbuzná slova, napište do sešitu cv. 7a/106

St – napište do sešitu cv. 7b/106

Čt – napište do písanky str. 10

Matematika

Vypracujte v pracovním sešitu str. 22

 


Anglický jazyk (pí.uč.Viktorová) v týdnu od 4. 5. do 7. 5. 2020

Moji milí žáčci,

udělali jste kus práce. Zejména ti z vás, se kterými se vídáme každou středu online.

Tento týden bude oblíbené téma – domácí mazlíčci = PETS.

Online výuka AJ bude opět ve středu v 10 hod. (místnost otevřu v 9,30 hod. pro děti, které se potřebují na něco zeptat či si něco ujasnit)

Program online hodiny:

– na začátku probereme, zda měl někdo problém s vypracováním do pracovního sešitu na str. 48-49 (zelenina), zopakujeme učivo – tvoření vět (On Monday I eat broccoli).

– projdeme si novou slovní zásobu (My pet str. 50-51) a novou gramatiku (I have got a fish. It is blue. It can swim. It likes water).

– v závěru hodiny projdeme všechna cvičení ze stran 50-51, zastavíme se u těch, kterým nerozumíte.

Místnost na zoom i ID je stejné. Info je dostupné na iskola.cz. (heslo 112233)

Na iškole je odkaz na video s čarodějnicí Winnie, viděli jste? https://www.youtube.com/watch?v=3jO5Omszt74&t=322s

Tento týden nebude úkol na umimeanglicky.

S pozdravem, Martina Viktorová


Prvouka pro 3. ročník v týdnu od 4. 5. do 7. 5. 2020

Po 4. 5. 2020

 • Zopakuj si poslední látku, která se týkala kostry na str.49 a doufám, že sis na svém těle ukázal/-a kde jakou kost najdeš
 • Dneska jsme na str. 50 a máme tady svalstvo – přečti si a prohlédni si obrázek a snaž se ukázat si, kde jaký s uvedených svalů máš
 • Napiš si poznámky:
 • Svalová soustava
 • svaly a kostra – umožňují veškerý pohyb
 • ke kostem jsou připojeny šlachami
 • stahují se – zkracují, natahují se – prodlužují
 • svaly vyvíjí sílu
 • ovládáme je vůlí, ale srdce ovládat nejde
 • zdravý vývoj kostry a svalstva – sport, pestrá strava, pohyb na čerstvém vzduchu

 

 • přečti si po sobě poznámky, oprav případné chyby

 

 

St 6. 5. 2020

 • zopakuj si dosud probranou látku o člověku a odpověz na následující otázky:
 • Jakou funkci má lebka
 • Čím jsou spojeny kosti na lebce
 • Pohybuje se tvůj hrudní koš a třeba kdy
 • Kolik párů máš žeber a kolik jednotlivých kusů žeber to je
 • Jak např. poznáš, že díky svalům vytváříš nějakou sílu
 • Co všecko např. děláš, abys neměl/-a ochablé svaly

 

 • Překontroluj si a pošli – už se těším

 


Prvouka pro 2. ročník v týdnu od 4. 5. do 7. 5. 2020

Po 4. 5. 2020

 • na str. 33, kde máme pokojové rostliny, máme na obrázku také některé domácí mazlíčky. Také máš nějakého domácího mazlíčka? Povídej si s někým o tom, co a proč potřebuje tvůj mazlíček za péči a hlavně proč? Povídejte si i o mazlíčcích, které mají kamarádi nebo které bys chtěl mít ty, ale nemáš. Povězte si, co oni by potřebovali za péči a jestli by bylo možné je u vás doma chovat.

 

St 6. 5. 2020

 • na str. 34 jsou živočichové – ptáci, které můžeme pěstovat u našeho obydlí, ne tedy přímo doma v bytě, jako svoje mazlíčky
 • podívej se na obrázek a pojmenuj každého uvedeného ptáka, můžeš se přesvědčit o správnosti své odpovědi podle čísel, která jsou na obrázku uvedena a pod obrázkem je u každého čísla název ptáka
 • pojmenuj si celé ptačí rodiny –  kohout, slepice, kuře        houser, husa, house

kačer, kachna, kachně        holub, holubice, holoubě

 • odpověz na otázky na této straně 34, pomohou ti k tomu oranžová slova u modrých hvězdiček pod obrázkem

Období 27. 4. – 30. 4.2020

 1. ročník

Po – napište cv. 1/93 3 řádky a kousek (k tečce)

Út – dokončete do sešitu cv. 1/93

St – napište diktát 92/4

Čt – napište v písance str. 17

Ma – vypracujte v pracovním sešitu str. 26 – 29

Násobení a dělení je těžké. Hodně využívám názoru (kreslení obrázků, znázorňování na pastelkách apod.).

 1. ročník

Po – napište cv. 2/100 4 řádky

Út – dokončete cv. 2/100

St – napište cv. 3/100

Čt – napište v písance str. 9

Ma – vypracujte v pracovním sešitu str. 19 – 21

 

 


Anglický jazyk (pí.uč.Viktorová) v týdnu od 27. 4. do 30. 4. 2020

Moji milí žáčci,
chválím vás za práci, kterou odvádíte.
Tento týden se budemu učit pro změnu zeleninu ze stran 48-49.další
Online výuka AJ bude opět ve středu v 10 hod. (místnost otevřu v 9,50 hod.)
Program online hodiny:
– na začátku probereme, zda měl někdo problém s vypracováním do pracovního sešitu str. 46-47, zopakujeme učivo
– projdeme si novou slovní zásobu (VEGETABLES, str. 48-49), zopakujeme si gramatiku (This is a carrot/These are carrots) a tvoření věty (On Monday I eat broccoli).
Prosím Vás, aby se děti dopředu podívaly na nová slovíčka ze str. 48/49.
Místnost na zoom i ID je stejné. Info je dostupné na iskola.cz.
Děkuji moc za spolupráci. MV


Prvouka pro 3. ročník v týdnu od 27. 4. do 30. 4. 2020

Po 27. 4. 2020

 • Ještě mrkni na opakování na str. 48, pokud si to všecko nestihl/-a v pátek a odpověz na otázky:
 • 1) Jaké skupenství vody známe (jsou3)
 • 2) Vyjmenuj planety sluneční soustavy
 • 3) Jak se nazývá proces, kterým vzniká půda
 • 4) Jmenuj obnovitelné zdroje energie – alespoň 2
 • 5) Jaké známe skupiny obratlovců

 

 • Až budeš mít otázky hotové, můžeš mi je poslat během týdne

 

St 29. 4. 2020

 • Začínáme nové téma – Člověk a jeho zdraví
 • Přečti si téma Kostra na str. 49 až do Svalstva na str. 50, pečlivě si prohlédni obrázek na str. 49 a všechno, co máš na kostře popsané, tak si ukaž na svém těle
 • Opiš si poznámky:

Člověk – kostra

člověk je živočich – savec, masožravec, obratlovec

– obratlovec – oporou těla je kostra a její osou je páteř složená z obratlů

– kosti jsou spojeny buď pevně – švy – lebka, nebo pohyblivě – klouby – př. loket

lebka – chrání mozek

hrudník – chrání orgány – tvořen 12 páry žeber – chrupavkami připojeny k páteři

horní (ruce) a dolní končetiny (nohy)

 

 • Řekni si úkoly, které jsou v textu a všecko si zopakuj

 

 • Pro zájemce: najdi si na internetu, proč jsou vlastně ve čtvrtek čarodějnice a v pátek 1. máj – Svátek práce
 • Nemusíš si psát, jenom si to najdi pro zajímavost

 

 


Prvouka pro 2. ročník v týdnu od 27.4. do 30. 4. 2020

Po 27. 4. 2020, St 29. 4. 2020

 • Zopakuj si telefonní čísla tísňového volání – uč. str. 31
 • Nyní se pracuje na zahrádce, přesazují se pokojové rostliny, o které se musíme starat, nově koupené rostliny se dávají do květníků, aby nám to kolem domu a na oknech hezky kvetlo
 • Projdi si stránku č. 33
 • Pomoz pečovat doma o květiny a pomoz na zahrádce, abys viděl/-a, co všechno se musí udělat, aby kvetly květiny a vyrostla např. zelenina
 • Pozoruj, co se nyní děje s ovocnými stromy
 • Na procházkách pozoruj jarní přírodu

 

Období 20. 4. – 24. 4.2020

2. ročník

Český jazyk

Po – napište přepis cv. 3/91, podtrhejte podstatná jména

Út – nahlas přečtěte cv. 1/92, ústně hledejte podstatná jména a potom slovesa,

napište cv. 2/92

St – napište cv. 3/92

Čt – napište diktát cv. 4/92

Pá – nahlas přečtěte cv. 1/93, vypracujte v písance str. 16

Matematika – pracovní sešit str. 23 a na str. 24 cv. 1 (nalepte vystřižené hodiny na obrázky)

Pokud chcete, pošlete mi alespoň některá vypracovaná cvičení ve formátu JPG a já se je pokusím opravit. Díky za spolupráci.

3. ročník

Český jazyk

Po – nahlas přečtěte cv. 1/96, 3,4/97 a napište 3 řádky cv.5/97

Út –  napište další 3 řádky cv. 5/97

St – nahlas přečtěte cv. 1,2/99 a napište cv. 4/99 3 řádky

Čt – napište další 3 řádky cv. 4/99

Pá – vypracujte v písance str. 8

Matematika

Vypracujte v pracovním sešitu str. 16 – 18.

Pokud chcete, pošlete mi alespoň některá vypracovaná cvičení ve formátu JPG a já se je pokusím opravit. Díky za spolupráci.

 

 


Anglický jazyk (pí.uč.Viktorová) v týdnu od 20. 4. do 24. 4. 2020

Moji milí žáčci,

musím opravdu pochválit děti, byly skvělé a spolupracovaly úžasně.

Tento týden se budemu učit ovoce ze stran 46-47.další

Online výuka AJ bude ve středu 22.4. v 10 hod. (místnost otevřu v 9,50 hod.)

Program online hodiny:

– na začátku probereme, zda měl někdo problém s vypracováním do pracovního sešitu str. 44-45, zopakujeme učivo

– projdeme si novou slovní zásobu (FRUIT, str 46-47), zopakujeme si gramatiku (členy  – a/an a množné číslo – one pear, two pears), projdeme si další slovesa (peel,cut,put,take,mix)

Prosím Vás, aby se děti dopředu podívaly na nová slovíčka ze str. 46/47.

Místnost na zoom i ID je stejné. Info je dostupné na iskola.cz.

Děkuji moc za spolupráci. MV


Prvouka pro 3. ročník v týdnu od 20. 4. do 24. 4. 2020

Po 20. 4. 2020

 • Ještě jednou si přečti a prohlédni str. 46 a 47
 • Napiš si poznámky:
 • U vody
 • voda – jedna z podmínek života
 • v přírodě – voda stojatá – jezera – přírodní, přehrady, rybníky – vytvořil člověk
 • – voda tekoucí – bystřiny, potoky, řeky
 • rybník – má hráz – zadržuje vodu, stavidlo – slouží k vypouštění vody z rybníka
 • ryby – dýchají žábrami – přijímají kyslík z vody, k pohybu slouží ploutve
 • vodní ptáci – kachna, labuť, lyska – k pohybu po vodě mají mezi prsty plovací blány

 

St 22. 4. 2020

 • napiš si poznámky:
 • Obojživelníci – žáby
 • skokan hnědý –
 • samičky kladou těsně pod vodu chuchvalce vajíček, z nich se vylíhnou pulci – pohybují se pomocí ocásku – žijí ve vodě, dýchají žábrami
 • vyvinou se jim dva páry nohou – žába – má plovací blány, žije u vody na souši, dýchá plicemi
 • můžeš si namalovat obrázek vývoje žáby na spodní části str. 46

 

 • vše si přečti a zopakuj

 

Pá 24. 4. 2020

 • ústně si zopakuj otázky na str. 48 č. 1 – 10, stručně. Pokud něco nevíš, najdi si v poznámkách nebo v naší učebnici

 


Prvouka pro 2. ročník v týdnu od 20.4. do 24. 4. 2020

Po 20. 4. 2020

 • zopakuj si otázky na str. 30, zapamatuj si svoji adresu
 • zapamatuj si telefonní čísla tísňového volání – str. 31

 

St 22. 4. 2020

 • zopakuj si čísla tísňového volání a svoji adresu
 • prohlédni si str. 32 a popros maminku, ať ti na You Tubu najde pohádku: Jak krtek ke kalhotkám přišel

Období 13. 4. – 17. 4.2020

2. ročník

Český jazyk

Út – napište do sešitu přepis 89/3

St – nahlas přečtěte 90/1 a napište do sešitu cv. 2/90

Čt – napište do sešitu cv. 3/90 a podtrhněte slovesa

Pá – nahlas přečtěte cv. 1/90 a napište 2 řádky cv.2/91

 

V písance napište str. 15 a čtěte, prosím, každý den alespoň chvilku.

 

Matematika

Vypracujte v pracovním sešitu str. 21, 22.

 

3. ročník

Český jazyk

Út – naučte vyjmenovaná slova po S. V učebnici jsou na straně 92.

St – nahlas čtěte na str. 94 a napište do sešitu 3 řádky cv. 6/95

Čt – dokončete do sešitu cv. 6/95 a nahlas čtěte cv. 1 a 2, zopakujte ústně podstatná jména podle růžového rámečku na str. 95

Pá – přečtěte cv. 3/96 a napište cv. 4/96

Vypracujte, prosím, v písance str. 7

 

Matematika

Pracujte na stranách 13-15.

 

Děkuji Vám všem a přeji hodně zdraví. Pokud budete cokoli potřebovat, kontaktujte mě na školním mailu.

 

 


Anglický jazyk (pí.uč.Viktorová) v týdnu od 13. 4. do 17. 4. 2020

Moji milí žáčci,

doufám, že jste si volné dny naplno užili. I přes kratší týden jste někteří pilně cvičili v umimeanglicky, za což vás velmi chválím!

Tento týden se budeme učit na str. 44-45 o jídle.

Abych věděla, jak se vám s angličtinou daří, naplánovala jsem nám setkání online. Na iskola.cz naleznete odkaz, který povede do virtuální místnosti, kde se ve STŘEDU v 10 hod. uvidíme. Místnost bude otevřená v 9,50 hod. Připravte si k sobě učebnici a sešit, papír a černý fix. Děkuji 🙂

Nové úkoly můžete zdolávat na umimeanglicky.cz (jídlo).

Těším se na vás ve středu!

 


Prvouka pro 3. ročník v týdnu od 14. 4. do 17. 4. 2020

St 15. 4. 2020

 • děkuji těm, kteří jste mi poslali vypracované otázky z Prv, je vidět, že děti opravdu si s tím dají práci a rodiče také
 • tak si zase dáme úkolíček zezadu do sešitu a můžete posílat zase na školní email
 • 1) Co je seno a k čemu slouží
 • 2) Napiš základní zástupce obilí
 • 3) Jakou okopaninu jsi určitě nedávno snědl/a
 • 4) Máš rád/a nějakou luštěninu
 • 5) Nakresli malinký obrázek něčeho z jarní přírody kolem tebe

 

 • Na str. 44 si znovu přečti poslední odstavec a můžeš zpředu do sešitu nakreslit obrázek vývoje motýla a napiš si poznámky:
 • Vývoj motýla
 • samička naklade vajíčka, z těch se vylíhne larva – housenka, hodně se živí a z ní se vyvine kukla, která přezimuje
 • na jaře pukne a vylétne motýl
 • zopakuj si to!!!

 

Pá 17. 4. 2020

 • zopákni si z minulé hodiny o vývoji motýla
 • podívej se na str. 47 a přiřaď názvy k obrázkům
 • přečti si str. 46 a prohlédni si obrázky

 


Prvouka pro 2. ročník v týdnu od 14.4. do 17. 4. 2020

 • pokud budou mít rodiče chvilku času, povídejte si o obrázcích na str. 30 a zopakuj si telefonní čísla tísňového volání na str. 31
 • určitě jsi byl/a s rodiči hodně venku teďko v době svátků, vzpomeň si, co se v přírodě najednou změnilo, když nastalo jaro
 • můžeš si nakreslit malý obrázek k tomu, co jsi viděl

 

 

Období 6. 4. – 8. 4.2020

Čj – 2. ročník

 

6.4. – hlasitě přečtěte cv. 1 na str. 87 a projděte společně fialové úkoly pod cvičením, do sešitu napište cv. 2/87

7.4. – napište diktát str. 87/3, kontrolujte, podtrhněte 3 podstatná jména obecná, 2 vlastní jména a 3 slovesa (pokud chcete, oznámkujte)

8.4. – hlasitě přečtěte cv. 1 na str. 89, projděte společně všechny oranžové otázky a fialové otázky č. 1, 4 pod cvičením, do sešitu napište od každé skupiny slabik bě, pě, vě, mě po čtyřech slovech (podle cv. 2)

V písance vypracujte str. 14 a nezapomeňte, prosím, na hlasité čtení

 

Matematika – vypracujte v pracovním sešitu str. 18 -20


 Čj – 3. ročník

6.4. – hlasitě přečtěte cv. 1 na str. 89, vyhledejte slovesa, společně projděte růžový rámeček a naučte se zpaměti slovesné časy a jejich zkratky (přít., min., bud.), 8 sloves ze cvičení 1/89 napište do sešitu a určete osobu, číslo a čas

Např: hrajeme  (my) 1. os. č. množ. přít.

7.4. – napište do sešitu cv. 1/90 (3. ř.) a vypracujte a, b (určit 3 slovesa a 3 podstatná jména)

8.4. – projděte společně modrý rámeček na str. 89, hlasitě přečtěte cv. 2/90 a vypište do sešitu do dvou sloupečků 3 jednoduché tvary sloves a 3 složené, dále pak určete u 5 sloves ve cv. 3/90 osobu, číslo a čas

Vypracujte v písance str. 6 a nezapomeňte, prosím na hlasité čtení)

 

Matematika – vypracujte str. 10 – 12 v pracovním sešitu

K procvičování češtiny nebo matematiky můžete využít online platformu umimecesky.cz, návod k registraci je na webových stránkách školy

Heslo třídy pro čj: E4JVP

Heslo třídy pro ma: VC2FX

 

Přeji Vám klidné Velikonoce a těším se na Vás.


Anglický jazyk (pí.uč.Viktorová) v týdnu od 6. 4. do 8. 4. 2020

Moji milí žáčci,

jste skvělí, jak pracujete na umimeanglicky.cz. Nově naleznete úkoly na iskola.cz (pro jistotu je budu dávat i na stránky školy). Doufám, že se máte dobře a zvládáte práci z domova. Tento týden bude kratší a budeme pouze opakovat.

ÚKOL č. 1

Společně si zopakujeme anglicky dny v týdnu. Anglický kalendář je řadí od neděle (Sunday).

Už umíte dny v týdnu? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.

Minulý týden jste se učili nová slovíčka (v učebnici i na umimeanglicky) např. run, dance, jump, atd.

Vaším úkolem bude napsat mi ke každému dnu v týdnu, co obvykle děláte, např. :

On Sunday I play football.

On Monday I ………………..

On Tuesday I …………………. atd pro všechny dny v týdnu.

Jsem zvědavá, co vymyslíte. Úkol, prosím, již ukládejte na iskola.cz! 

ÚKOL č.2

Ve středu 8.4. od 10 hod. můžete na UčíTelka sledovat povídání na téma: Slavíme Velikonoce v Anglii.

Přeji Vám krásné Velikonoce! Buďte zdrávi.

 


Prvouka pro 3. ročník v týdnu od 6. 4. do 8. 4. 2020

Po 6. 4. 2020

 • posledně jsem Vám psala poznámky o lesních patrech. Pokud jste byli s rodiči v lese, tak jste je mohli vidět. Teď si je podle poznámek zopakujte.
 • podívej se na obrázek na str,45, prohlédni si ho a přiřaď názvy k obrázkům, určitě hodně rostlin i živočichů znáš ze své vlastní zkušenosti

 

 • dozadu do sešitu mi odpověz na otázky – můžeš hledat i v učebnici:
 • Jaké výtvory lidí můžeš vidět při své vycházce v Kačici nebo v jejím okolí (alespoň 3)
 • Jak se nazývá svrchní část půdy, ve které se na poli pěstují rostliny?
 • Na co se dělí rostliny v přírodě?
 • Z čeho je složeno tělo stromu?
 • Z čeho je složeno tělo byliny?
 • Co je hrabanka?
 • Kolik pater má les?

 

 • Pokud mají rodiče možnost, můžete mi vypracované otázky poslat na školní email: kacice@seznam.cz ve formátu JPG

 

 

St 8. 4. 2020

 • znovu si prohlédni a prohlédni str. 45, přiřaď názvy k obrázkům a přečti si str. 44
 • napiš si do sešitu poznámky:

 

Pole a louka

 • na polích se pěstují obilniny – žito, oves, ječmen, pšenice
 • okopaniny – brambory, cukrová řepa (nadzemní část – listy – se nazývají chrást)
 • luštěniny – hrách, čočka, sója, fazole – součást našeho jídelníčku
 • na loukách se pěstují pícniny – jetel, vojtěžka, tráva – krmivo pro zvířata (býložravce – živí se rostlinami)
 • suché pícniny (tráva) – je seno

 

 • plno zajímavostí a informací najdeš na ctedu.cz

 

 • až zase půjdeš s rodiči na vycházku, dívej se kolem sebe, jak se příroda mění – začíná jaro a poslouchej – moc aut nejezdí, tak máš možnost poslouchat, jak zpívají ptáci. V polích určitě uslyšíš a uvidíš skřivánka, jak se nad polem třepetá a zpívá.

 


Prvouka pro 2. ročník v týdnu od 6.4. do 8. 4. 2020

Po 6. 4. 2020

 • namaluj na volný list tvůj jídelníček během celého dne a využij k tomu str. 26 ve tvé učebnici a ke každému jídlu nakresli buď ovoce nebo zeleninu a nápoje
 • namaluj: snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře
 • zopakuj si s rodiči, jak se máš u stolu při jídle chovat a jak máš jíst

 

St 8. 4. 2020

 • povídejte si na téma podle obrázků na str. 28, 29

 

 • plno zajímavostí a informací najdeš na ctedu.cz

 

 • až zase půjdeš s rodiči na vycházku, dívej se kolem sebe, jak se příroda mění – začíná jaro a poslouchej – moc aut nejezdí, tak máš možnost poslouchat, jak zpívají ptáci. V polích určitě uslyšíš a uvidíš skřivánka, jak se nad polem třepetá a zpívá.

 

Období 30. 3. – 3. 4.2020

Čj – 2. ročník

 

30.3. – učebnice str. 83 cv. 5 dokončit do sešitu, přečíst na str. 84 cv. 1, zaměřit se na slova se skupinami dě, tě,ně, můžete využít růžový rámeček na str. 83, projít společně úkoly označené fialovým kroužkem pod cv. 1

31.3. – učebnice str. 85 cv. 1, projít společně úkoly označené oranžovým kroužkem pod cv. 1, napsat do sešitu cv. 2

1.4. – napsat diktát na str. 85 cv. 5, zopakovat pravidla psaní u-ů-ú, napsaný diktát společně zkontrolujte

2.4. – učebnice str. 86 cv. 1, projděte společně všechny úkoly označené barevným kroužkem pod cv. 1, do sešitu napsat cv. 2

3.4. – napsat do sešitu cv. 3 str. 86 a podtrhat podstatná jména a slovesa (odlište barevně)

Písanka str. 12, 13, každý den alespoň 5 minut hlasitě číst

 

Ma – pracovní sešit str. 14 cv. 1 a str. 15 – 17, procvičovat sčítání do 100 s přechodem 10, např. školákov


 Čj – 3. ročník

30.3. – učebnice str. 84 cv. 5 dokončit, projít společně růžový rámeček na str. 85 (pouze to co se týká podstatných jmen, vynechat bod 2)

31.3. – učebnice str. 87 hlasitě přečíst cv. 1, vyhledat slovesa, ústně projít cv. 2/87 a růžový rámeček, napsat do sešitu 3 řádky cv.4/87

1.4. – učebnice str. 88 cv. 1, hlasitě přečíst, vyhledat slovesa, podle růžového rámečku seznámit děti s tím, co se u sloves určuje, jednotné a množné číslo už znají, vypracovat do sešitu úkol pod cv. 1 – jeden sloupec sloves v jednotném čísle a druhý sloupec sloves v čísle množném

např. (já) posílám                        (vy) máte

(ty) máš                               (vy) znáte

2.4. – naučit zpaměti osoby sloves (já, ty, on, ona, ono…) podle učebnice str. 88, napsat první sloupec cv. 3/88 podle vzoru v učebnici

3.4. napsat do sešitu druhý sloupec cv. 3, znovu zopakovat ústně osoby sloves a vyjmenovaná slova po p

Písanka str. 5 , každý den alespoň 5 minut hlasitě číst

 

Ma – pracovní sešit str. 7 – 9, u slovních úloh udělejte jednoduchý zápis a odpověď

např. slovní úloha na str. 7/4

smrčků             490 s.

borovic        o  200 s. méně

borovic                 x s.

 

procvičovat písemné sčítání a odčítání


Anglický jazyk (pí.uč.Viktorová)

– kdo ještě není, prosím, registrujte, svoje děti na www.umimeanglicky.cz (dle návodu na webu ZŠ Kačice). Na tomto webu naleznete zadaný domácí úkol, jehož splnění na konci týdne ohodnotím.

– v pracovním sešitě rovněž nebudeme zahálet a po trénování online děti doplní str. 42-43


Prvouka pro 3. ročník v týdnu od 30. 3. do 3. 4. 2020

Po 30. 3 2020

 • Zopakuj si všechny měsíce v roce
 • Zopakuj si čas na hodinách – čtvrt, půl tři čtvrtě, celá, ale i minuty – např. za 5 minut 6, nebo čtvrt na 3 a 10 minut atd.

St 1. 4. 2020

 • Nauč se rozdělení živočichů podle posledních poznámek – str. 41

Pá 3. 4. 2020

 • 42, 43 – přečti si a prohlédni si obrázky a na str. 43 si přiřaď názvy k rostlinám a živočichům
 • Pokud půjdeš s rodiči na vycházku do lesa, můžete si o lese povídat, o tom, co vidíte a slyšíte
 • Do sešitu si napiš následující poznámky:

Les

 • v lese jsou lesní patra podle toho, co se v něm nachází:
 • 1) kořenové patro
 • 2) mechové
 • 3) bylinné
 • 4) keřové
 • 5) stromové

 

 • les poskytuje stín, rekreace
 • zadržuje vodu
 • je domovem mnoha rostlin i živočichů
 • vytváří kyslík
 • poskytuje dřevo

 

-pěkně si po sobě všechno přečti

 


Prvouka pro 2. ročník v týdnu od 30. 3. do 3. 4. 2020

Po 30. 3 2020

 • Zopakuj si všechny měsíce v roce
 • Zopakuj si čas na hodinách – čtvrt, půl tři čtvrtě, celá, ale i minuty – např. za 5 minut 6, nebo čtvrt na 3 a 10 minut atd.

 

St 1. 4. 2020

 • Povídejte si o obrázcích na str. 28
 • Kdybyste šli s rodiči do lesa, povídejte si o tom, co vidíte, zastavte se, zavřete oči a poslouchejte, co všechno slyšíte

 

na období 23. 3. – 27. 3.

2.ročník

Český jazyk

23.3. – učebnice str. 82 cv. 1 napsat do sešitu 4 věty podtrhat slovesa

24.3. – učebnice str. 82 cv. 7 hlasitě přečíst, napsat do sešitu a podtrhat slovesa

25.3. – hlasitě přečíst cv. 1 na str. 83, vyprávět o čem jste četli, do sešitu vybrat z přečteného článku: 3 podstatná jména obecná, 3 podstatná jména vlastní, 5 sloves

26.3. – zopakovat společně tvrdé a měkké souhlásky (vyjmenovat), napsat do sešitu cv. 3 na str. 83

27.3. hlasitě přečíst cv. 5 na str. 83 napsat do sešitu 3 řádky

Písanka str. 10, 11 – ze slabě vyznačených písmen sestavit následující úkol (Přísloví piš líp!)

Každý den alespoň 5 minut hlasitě číst.


Matematika

Pracovní sešit str. 11-13

Procvičujte sčítání do 100 s přechodem 10

Můžete využít např. stránky skolakov.eu

 


Prvouka pro 2. ročník na týden od 23. do 27. 3. 2020

 

Po 23. 3. 2020

 • na volný papír nakresli 5 druhů ovoce a k obrázku napiš, co jsi to namaloval

 • stejně tak 5 druhů zeleniny a popiš

 • nakresli 5 druhů potravin, které by děti neměly moc jíst, protože jsou nezdravé

St 25. 3. 2020

 • od 9:00 hodin by měli na ČT2 vysílat pro žáky 1. stupně hodinu zaměřenou na téma Člověk a jeho svět – můžeš se podívat a potom využít pohybovou aktivitu

 • pokud jste všichni doma (nebo v sobotu nebo v neděli) můžeš pomoct mamince prostřít stůl podle stránky 27 v naší učebnici a probrat s ní otázky pod obrázkem

 


3. ročník

Český jazyk

23.3. – hlasitě přečíst cv. 1 – 3 na str. 82- 83, zaměřit se na příbuzná slova, napsat do sešitu cv. 4 (3 řádky)

24.3. – dokončit cv. 4/83, hlasitě přečíst cv. 1/83 vysvětlit si slovo pykat, opakovat podstatná jména a pádové otázky podle růžového rámečku

24.3. – hlasitě číst cv. 2, 3 na str. 84, vysvětlit si slova pýřit se, pýr, napsat jako diktát 3 řádky ze cv.4

26.3. – dokončit do sešitu cv. 4/84, procvičovat podstatná jména (rod, číslo, pád) Můžete využít např. stránky skolakov.eu.

27.3. – napsat do sešitu cv. 5/84, 3 řádky, procvičovat vyjmenovaná slova a podstatná jména (skolakov.eu)

Písanka str. 3, 4

Každý den alespoň 5 minut hlasitě číst.


Matematika

Pracovní sešit str. 3-6, procvičujte písemné odčítání s kontrolou sčítáním stejně jako minulý týden


Prvouka pro 3. ročník v týdnu od 23. do 27. 3. 2020

Po 23. 3 2020

 • zopakuj si všechnu látku z minulého týdne podle zápisků v sešitě a zezadu v sešitě Prv odpověz krátce na následující otázky:

 • 1) Co je humus

 • 2) Jak se nazývá svrchní půda

 • 3) Jaké vrstvy má půda

 • 4) Jaké najdeš venku výtvory přírody – alespoň 3

 • 5) Jaké můžeš najít v přírodě výtvory člověka – alespoň 3

St 25. 3. 2020

 • přečti si str. 41 a prohlédni si obrázky, víš co se za nimi skrývá?

 • v 9:00 hodin začíná vysílání na ČT2 – UčíTelka – dnes zaměřené na téma Člověk a jeho svět – můžeš se podívat a potom využít pohybové aktivity

 • napiš si následující poznámky do malého sešitu z Prv:

Živá příroda

2) Živočichové

bezobratlí – nemají kostru, oporu těla tvoří svaly a tělní schránky

                      – nejpočetnější skupinu tvoří hmyz

obratlovci – oporou těla je kostra, páteř složená z obratlů. Dělí se na 5 skupin:

Pá 27. 3. 2020

– dopiš si do sešitu následující poznámky a rozdělení živočichů se nauč:

1) ryby – žijí ve vodě, rozmnožují se vajíčky – jikrami, dýchají žábrami, tělo je kryto šupinami

2) obojživelníci – vajíčka kladou do vody – pulec – dýchá žábrami, dospělí žijí na suchu – dýchají plicemi – žába, mlok

3) plazi – z vajíček se vylíhnou hotoví jedinci – hadi, ještěři, želvy, krokodýli

4) ptáci – tělo kryto peřím, mají křídla, zobák, mláďata se líhnou z vajíček

5) savci – rodí živá mláďata a živí je mateřským mlékem, dýchají plicemi, tělo je většinou kryto srstí, patří sem člověk

 • nauč se podle poznámek str. 40, 41

 


Anglický jazyk (pí.uč.Viktorová)

-registrujte, prosím, svoje děti na www.umimeanglicky.cz (dle návodu na webu ZŠ Kačice), kde tento týden procvičujte Oblečení a móda – v systému vidím, kdo strávil kolik času procvičováním online. Někteří spolužáci již pracují online. Věřím, že procvičování děti bude bavit.

– v pracovním sešitě rovněž nebudeme zahálet a po trénování online děti doplní str. 40-41


VÝUKA 12. TÝDEN

 

PÍ. UČ. EVA BAREŠOVÁ

2. ROČNÍK:

Pondělí:

Čj uč. str.79 přečíst cv.1, napsat nejméně 4 řádky do sešitu, podtrhat podstatná jména

Úterý:

Čj uč. str. 79 přečíst společně růžový rámeček, napsat do sešitu cv. 2, doplnit vlastní jména

Středa:

Čj uč. str. 81 přečíst cv.1 a růžový rámeček, vysvětlit co slovesa říkají do sešitu, tvořit a napsat 5 vět a doplnit slovesa podle vzoru: Jirka hraje na klavír ( cv. 2, 3, 4, 5)

Čtvrtek:

Čj uč. str. 81 napsat do sešitu cv. 6 (3. ř.) podtrhat slovesa

Pátek:

Čj uč. str. 82 přečíst a seřadit věty, označit je čísly slabě tužkou, napsat do sešitu cv. 7, podtrhnout slovesa

Ma: procvičovat sčítání a odčítání v oboru 0 – 100, každý den vypracovat 1 stránku v pracovním sešitě str 6 – 10

Každý den alespoň 5 minut hlasitě číst.

Písanka str. 8,9.

PRVOUKA 2. ROČNÍK

učebnice str. 24, 25, 26

3. ROČNÍK

Čj naučit během týdne zpaměti vyjmenovaná slova – P str. 76

Pondělí:

přečíst str78 cv.1, 2, 3 hlasitě, vysvětlit slova příbuzná, napsat do sešitu cv. 5 str.79

Úterý:

přečíst hlasitě cv.7/79, zdůvodnit psaní y/i napsat do sešitu

Středa:

přečíst hlasitě cv.1,2 /81, skloňovat podstatné jméno slepýš v jednotném a množném čísle, napsat do sešitu

Čtvrtek:

přečíst hlasitě cv.4/82, vysvětlit slova příbuzná, ústně skloňovat podstatné jméno pyl, napsat do sešitu cv.5/82 – 3 řádky

Pátek:

do sešitu dokončit cv.5

Písanka str. 1,2

M: str. 51 – 54

každý den procvičovat násobilku a písemné odčítání s kontrolou např: ( psát pod sebe 56 -28 =28, ko. pod  sebe 28+28=56)

Pokud žáci nemají doma potřebné učebnice nebo pracovní sešity, můžete si je ve škole vyzvednout  v pondělí

 

PRVOUKA 3. ROČNÍK

PO -16. 3.  – máme nakreslený obrázek v sešitě ze str. 38 – přečíst, pod něj zapsat tyto poznámky
Půda
– je na povrchu pevného obalu Země
– vzniká zvětráváním hornin
– má několik vrstev
1. Svrchní půda – propouští vzduch, vodu
                              – rostou v ní rostliny
                              – obsahuje humus = zbytky zetlelých rostlin a živočichů = živiny
                             – nazývá se ornice
2. Spodní půda – světlá bez humusu, neúrodná
3. Podloží – nezvětralá hornina
ST – 18. 3.  str. 39 – přečíst a napiš tyto  poznámky
Výtvory přírody a výtvory lidí
– výtvory přírody jsou bez zásahu člověka
– výtvory lidí – člověk přetváří přírodu, někdy tím nevratně škodí
PÁ  20. 3. – str 40 – přečti a napiš  si tyto poznámky
Živá příroda
1. Rostliny – a) byliny – neobsahují dřevo, mají dužnatý stonek
                        b) dřeviny – stromy a keře, mají dřevnatý stonek
potrava pro člověka – užitkové rostliny

3.ROČNÍK AJ 16.3.-20.3. PÍ. UČ. VIKTOROVÁ

My body – uč. str. 38 –  naučit se používat spojení I have got (one head), How many (toes)? Two, prac. sešit str. 38

 

My body – uč. str. 39 – zopakovat I have got, How many toes?, poslechnout si a zazpívat si písničku Head, shoulders, knees and toes (první část děti již znají z hodin), lze pustit z odkazu zde https://www.youtube.com/watch?v=Ozzo7GQLoAE , prac. sešit str. 39

 

Pro podporu poslechu, čtení a psaní v anglickém jazyce lze procvičovat na portálu www.umimeanglicky.cz. Doporučuji vyzkoušet a pro neomezený přístup se registrovat podle návodu ZDE

Tento týden lze procvičovat: Slovíčka: podstatná jména: Lidéčásti těla

 

4. ROČNÍK AJ

uč. str. 43/2,3 číst hlasitě, správná výslovnost, vypracovat str. 42 PS, slovíčka naučit zpaměti

uč. str. 44, hlasitě číst, naučit zpaměti celý rozhovor, vypracovat str. 44, zopakovat vazbu s of uč.  44/4

5. ROČNÍK AJ

uč. str. 41/3 přečíst stupňování přídavných jmen, vypracovat str. 41 v PS

uč. str.42 přečíst cv.1 a 2 vypracovat str. 42 v PS

uč. str.43/4 přečíst, vypracovat PS str. 43, vynechat cv.7