Dopis pro rodiče – otevření školy 25.5.2020

Vážení rodiče,

 

Na základě přibývajících dotazů týkajících se vzdělávacích aktivit, které budou od 25. května v ZŠ Kačice probíhat, Vám zasílám upřesňující informace.

Aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola dosud realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.

 

Pro děti budou připraveny i aktivity od 14 do 16 hodin, a to v rámci Hnízda. Během odpolední části v Hnízdě bude dětem představen nový projekt, který je zatím ve zkušební fázi a my jsme jednou z institucí, která má možnost si projekt vyzkoušet. Jedná se o projekt s názvem „Digitální les“. Níže naleznete, pro lepší představu čeho se projekt týká, krátkou anotaci.

 

„Záměrem projektu Digitální les je naučit žáky využívat digitální technologie (především chytré telefony a tablety) aktivně k vlastnímu rozvoji, vyhledávání a zpracování informací a řešení problémů. Zábavnou formou se během aktivit ve škole či v přírodě naučí efektivně pracovat např. s digitálními mapovými podklady a informačními databázemi, plánovat či zaznamenávat trasy či body v terénu.

 

Věříme, že se nám i přes veškerá hygienická doporučení a omezení podaří úspěšně dokončit letošní školní rok a děti se kromě školních povinností přiučí i něčemu novému a zajímavému.

 

Pokud jste dosud neodpověděli na náš předchozí email, napište prosím obratem Vaše vyjádření, zda Vaše dítě bude naši školu navštěvovat. A zda budete mít případně zájem i o odpolední aktivity v Hnízdě od 14:00 do 16:00 hodin.

Do školy budou děti přicházet v rozmezí od 7:30 do 8:00 hod. Do školy vstupovat bez rodičů s odstupem 2m. Žáci přijdou vybaveni čestným prohlášením, pokud ještě nebylo dodáno, svačinou a vlastním pitím, 2 rouškami na den a sáčkem na roušky. Žáci budou mít učebnice a sešity podle plánu distanční výuky na den. Zadané domácí úkoly budou vypracovány ve škole a následně jim budou opraveny. Budou zajištěny obědy.

Školní rok bude ukončen v pátek dne 26. 6. 2020. O způsobu vydání vysvědčení budete včas informováni.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jitka Jindáčková, ředitelka školy