Základní škola a Mateřská škola Kačice

Adresa školy: Čelechovická 105, 273 04 Kačice
IČO: 75034484
Bankovní spojení:27-7170230257/0100
Telefon: 312 655 643
mobil: 734 313 924
E-mail: info@zskacice.cz
Datová schránka ID: 5hmmd8y

 


Adresa mateřské školy:
Pod Hájem 64, 273 04  Kačice
Telefon: 312 655 631
mobil: 734 313 923
E-mail: skolka@zskacice.cz

Právní forma:  příspěvková organizace
Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelny.
IZO ZŠ: 102086770
RED-IZO: 600044599

Vedoucí a hospodářští pracovníci:
Mgr. Jitka Jindáčková – ředitelka školy
Zuzana Pokorná – vedoucí odloučeného pracoviště a vedoucí ŠJ
Lenka Němečková – ekonom
Organizační číslo ZŠ:   50914

Název zřizovatele: Obec Kačice
Adresa zřizovatele: Masarykova 20, 273 04 Kačice