KORONAVIRUS – OPATŘENÍ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Kačice

Čelechovická 105

273 04  Kačice

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ ŠKOLY

 

Vážení rodiče,

škola konzultovala situaci se zřizovatelem školy OÚ Kačice. Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví přijímáme následující opatření ve snaze předejít šíření epidemie COVID-19 způsobené koronavirem SARS – CoV-2.

Prováděná opatření

 • v běžném provozu školy postačí žákům dodržovat obvyklá hygienická opatření – časté a důkladné mytí rukou, používání papírových ručníků, mít dostatek jednorázových kapesníků
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním (zánětem horních cest dýchacích), by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem nikoli rukou (kapénky se mohou přenést dál)
 • u podezření na onemocnění (zejména horních cest dýchacích) žádáme rodiče, aby neposílali děti do školy, důsledně vyčkali na úplné uzdravení svých dětí
 • je doba jarních prázdnin, tímto žádáme rodiče žáků, aby po návratu z oblastí, kde již nemoc propukla, neprodleně kontaktovali územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a konzultovali případné dodržení karantény
 • učivo pro nepřítomné žáky Vám naše paní učitelky po domluvě ochotně připraví

Děkujeme za tuto důležitou spolupráci

V Kačici dne 6. 3. 2020                                                          Mgr. Jitka Jindáčková, ředitelka školy

 


V návaznosti na stanovisko premiéra Andreje Babiše a Ministerstva zdravotnictví ČR platí opětovná výzva v souvislosti s jarními prázdninami na Kladensku k NECESTOVÁNÍ do Itálie. Je nutno zdůraznit, že počty nakažených v Itálii za jediný den stouply o 769 nových případů a k úmrtí došlo v 41 případech.

Obecně organizační doporučení:

Pokud se zaměstnanci školy, děti, žáci či zákonní zástupci vrátili do ČR z některého z ohnisek nákazy, musí zatelefonovat svému dětskému nebo praktickému lékaři, který zhodnotí případné příznaky nemoci a rozhodne o dalších krocích.

Následně zaměstnanci či zákonní zástupci kontaktují vedení školy.

Pokud v době jarních prázdnin dojde k zavedení plošných karantén pro osoby navrátivší se z Itálie, budete o dalším postupu jak vůči zaměstnancům, tak dětem a žákům operativně informováni.

 • Informace lze telefonicky získat u Krajské hygienické stanice Středočeského kraje na čísle 736 5241 357.
 • Obecně dbejte na zvýšenou osobní hygienu a dodržujte prosím „etiketu kašle“ – zachovávejte dostatečnou vzdálenost od jiných osob, zakryjte si ústa kapesníkem.
 • Ruce si myjte mýdlem a teplou vodou minimálně po dobu 20 vteřin.
 • V případě podezření na respirační onemocnění dětí a žáků kontaktujte jejich zákonné zástupce s výzvou k okamžitému řešení zdravotního stavu nezletilého.
 • Vyhýbejte se úzkému kontaktu s lidmi s akutním respiračním onemocněním.
 • V případě nepříznivého epidemiologického vývoje v České republice budou operativně přijímána další nezbytná opatření.

 

 

 

V Kačici dne 9.3. 2020                     Mgr. Jitka Jindáčková

ředitelka školy