Žádost o přijetí dítěte do MŠ pro rok 2019/2020

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy
Kačice

Evidenční list pro dítě v mateřské škole

Minimální preventivní program pro Mateřskou školu Kačice

Školní vzdělávací program odloučeného pracoviště Mateřské školy v Kačici

Školní řád MŠ