Oznámení o vyhlášení dvou dnů ředitelského volna

Základní škola a Mateřská škola Kačice

Čelechovická 105

273 04 Kačice

ZOÚ Obce Kačice

Masarykova 20

273 04 Kačice

V Kačici dne 5. 6. 2020

Č. j. ZŠ 216/20V

Oznámení o vyhlášení dvou dnů ředitelského volna

Oznamuji, že v souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů budou vyhlášeny pro žáky dva dny ředitelského volna v pondělí 29. 6. a v úterý 30. 6. 2020 z důvodů schválení dotace na rekonstrukci učeben v budově ZŠ. V těchto dnech bude ředitelské volno pro pedagogické pracovníky školy využito k vyklízení a stěhování učeben, kabinetu a ředitelny. Žáci tedy budou končit školní rok 2019/2020 dne 26. června 2020.

………………………………………………..

Mgr. Jitka Jindáčková

ředitelka školy