Pokyny k organizaci provozu MŠ po otevření 25. 5. 2020

Základní škola a Mateřská škola Kačice

Čelechovická 105

273 04 Kačice

 

 

Pokyny k organizaci provozu MŠ po otevření 25. 5. 2020

Ráno při příchodu do MŠ rodič zazvoní a předá učitelce (pověřené osobě). Dítěti se změří teplota, vydezinfikují ruce a bez roušky (rodič ji odnese) půjde s učitelkou do šatny. V případě zvýšené teploty nebude dítě přijato. Hračky, ani plyšáky na spaní do MŠ není povoleno nosit! Při první příchodu dne 25. 5. přinese rodič Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Před budovou MŠ budou dodrženy doporučené rozestupy a rodiče ať chodí s časovým předstihem. V 8:00 hod. se školka uzavírá a bude probíhat dezinfekce. Pokud půjde dítě po obědě domů, bude předáno učitelkou rodičům u vchodových dveří. Odpoledne, před vstupem, rodič zazvoní, v chodbě si zuje boty, vydezinfikuje si ruce a počká v šatně – dítě mu bude předáno v šatně.

Učitelky budou po dobu pobytu provádět důsledněji kontrolu zdravotního stavu dětí a v případě jakýchkoli obtíží budou neprodleně kontaktovat rodiče. Veškerá onemocnění i absenci dítěte nahlašte učitelce (stačí SMS).

 

Prázdninový provoz v MŠ

Během letních prázdnin bude MŠ v provozu v těchto termínech:

1.7. – 10. 7. 2020

17.8. – 31. 8. 2020

                 

V Kačici dne:  13. 5. 2020

 

Mgr. Jitka Jindáčková, ředitelka ZŠ a MŠ Kačice

Zuzana Pokorná, vedoucí MŠ Kačice