Přehled zájmových kroužků

 

Základní škola a Mateřská škola Kačice

Čelechovická 105

273 04 Kačice

 

V Kačici dne 24. 9. 2019

 

Rozpis zájmových kroužků ve školním roce 2019/2020

 

 

Kroužek anglického jazyka

  1. Bc. Viktorová – každý čtvrtek 1. roč. – 13:00 -13:45 – 1. skupina, 2. roč. – 14:00 -14:45 – 2. skupina (začínáme 19.9.)
  2. Barešová – každou středu – 3. – 5. roč. – 12:45-13:30 (začínáme 1. 10.)

 

 

Počítačový kroužek

  1. Martinec – 1x za 14 dní v úterý (začínáme 8. 10.) – 3. a 4. roč. – 14:00-15:00

 

 

Výtvarný kroužek

  1. Hrabalová – 1x za 14 dní v úterý 1. a 2. roč. 13:00 – 14:00 (začínáme 8. 10.)

1x za 14 dní v úterý 3. – 5. roč. 13:00 – 14:00 (začínáme 1. 10.)

 

 

Turistický kroužek

  1. Hlušičková – každý týden vždy v pondělí 15:00 – 17:00 (začínáme od 7.10.)

 

Čtenářský klub

  1. Pokorová – 1x za 14 dní vždy ve čtvrtek 13:00 – 14:00 (1. a 2. ročník), 14:15 – 15.30 (3. – 5. ročník), (začínáme 3.10.)

 

 Pokud by došlo k úpravám časů, žáci budou včas informováni.

 

 

 

……………………………………

Mgr. Jindáčková Jitka

ředitelka školy