Projekt
ZŠ a MŠ Kačice
je spolufinancován Evropskou unií.
Nastavené šablony v ZŠ, MŠ ,ŠD
– školní speciální pedagog – personální podpora v ZŠ a MŠ
– vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP – ZŠ, ŠD,  a MŠ ( čtenářská gramotnost. matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze)
– doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
– projektový den ve škole ZŠ, ŠD a MŠ
– projektový den mimo školu ZŠ a MŠ
– sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv MŠ, ŠD
– zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD
Název projektu : Šablony pro ZŠ Kačice
Číslo projektu : CZ.02. 3.X/0.0/0.0./18_063/0015124
Zahájení realizace projektu: 1.9. 2019
Ukončení realizace projektu: 31.8. 2021
Délka realizace projektu: 24 měsíců
Dotace projektu: 936. 324,00 Kč