Žádost o přijetí dítěte do ZŠ pro rok 2018/2019

Školní řád

Řád školní družiny

Provozní řád

Provozní řád dětského hřiště u MŠ Kačice

Organizační řád

Směrnice k výši úplaty ŠD 2017/2018

Dlouhodobá_koncepce_ZŠ_2016-2020

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2017/2018
Roční plán práce 2011 – 2012

Minimalni preventivni program 2013 – 2014

Minimalni preventivni program 2014 – 15

Minimalni preventivni program 2015 – 16

Minimalni preventivni program 2016 – 17

Minimalni preventivni program 2017 – 18

Minimalni preventivni program 2018 – 19

Výroční zpráva 2010 – 2011

Výroční zpráva 2011 – 2012

Výroční zpráva 2012 – 2013

Výroční zpráva 2013 – 2014

Výroční zpráva 2014 – 2015 

Výroční zpráva 2015 – 2016

Výroční zpráva 2016 – 2017

Školní vzdělávací program

Plán práce 2012 – 2013

Plán práce 2013 – 2014

Plán práce 2013 – 2014

Plán práce 2014 – 2015

Plán práce 2015 – 2016 

Plán práce 2016 – 2017 

Plán práce 2017 – 2018

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro žáky k bezpečnějšímu užívání internetu

Soubor pedagogicko organizačních informací  2015/2016

Soubor pedagogicko-organizačních informací  2016/2017