Školní jídelna ZŠ Kačice

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úterý 14.30 16.30 hod.

Středa 7.00 12.00 hod.

Čtvrtek 7.00 9.00 hod.

      Cena stravného:   1. stupeň 1 .- 4. třída 21,- Kč 2. stupeň 5. třída 23,- Kč   Obědy je nutné zaplatit do 15. dne v měsíci! Jestliže nebude stravné zaplaceno v termínu, bude dítě z obědů odhlášeno až do doby zaplacení stanovené částky.   Odhlašování stravy je možné do 7.30 hod. přímo ve školní kuchyni, nebo na tel.734 313 924.

 přihláška ke stravování