Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2018/2019 proběhne v pondělí 3. 9. 2018 od 7:45 hodin v budově základní školy. Žáci se nejprve shromáždí v kmenových třídách, kde je převezmou třídní učitelé a potom se přesunou do tělocvičny školy, kde jim budou poskytnuty prvotní informace. Poté se opět všichni vrátí do svých tříd. Bude třeba, aby si žáci vyzvedli přihlášky na obědy a zápisní lístky do školní družiny. Od úterý 4. 9. 2018 bude v provozu školní jídelna a školní družina. Budou otevřena dvě oddělení školní družiny od 11:25 do 15:00 hodin a potom bude jedno oddělení pokračovat do 17:00 hodin.
  • učebna č. I – 1. ročník – Mgr. Jitka Jindáčková
  • učebna č. II – 2. a 3. ročník – Mgr. Eva Barešová
  • učebna č. III – 4. a 5. ročník – Mgr. Naděžda Hrabalová, Bc. Martina Viktorová – asistent pedagoga
  • Ilona Hrdličková – vedoucí školní družiny