Zájmové kroužky

 

Základní škola a Mateřská škola Kačice

Čelechovická 105

273 04 Kačice

Č.j.:

 

V Kačici dne 24. 9. 2018

 

Rozpis zájmových kroužků ve školním roce 2018/2019

Kroužek anglického jazyka

  1. Bc. Viktorová – každý čtvrtek 1. roč. – 12:00-12:45- 1. skupina,12:50 -13:35. 2. skupina ,2. roč. – 13:40-14:25 (začínáme 20.9.)
  2. Barešová – každou středu – 3. – 5. roč. – 12:45-13:30 (začínáme 3. 10.)

 

Keramický kroužek

  1. Iblová – každé pondělí – 1.a 2. roč. – 12:50-13:45 (začínáme 1.10.)
  2.                           – 5. roč. – 13:50-14:45 (začínáme 1.10.)

 

Počítačový kroužek

  1. Martinec – 1x za 14 dní v úterý (začínáme 9. 10.) – 3. a 4. roč. – 14:00-15:00,

 

Výtvarný kroužek

  1. Hrabalová – 1x za 14 dní v úterý 1. a 2. roč. 13:00 – 14:00 (začínáme 9. 10.)

1x za 14 dní v úterý 3. – 5. roč. 13:00 – 14:00 (začínáme 2. 10.)

 

Turistický kroužek

  1. Hrdličková – každý týden vždy v pondělí 15:00-17:00 ( začínáme od 10. 9.)

 

Čtenářský klub

  1. Pokorová – 1x za 14 dní vždy ve středu 15:00 – 15:45 ( začínáme 10.10.)

 

 

Kromě keramického kroužku, čtenářského klubu a hodin Aj pro 1. a 2. ročník se vybírá Kč 50,- na I. pololetí. Částky si budou vybírat jednotliví vedoucí kroužků osobně. Pokud by došlo k úpravám časů, žáci budou včas informováni.

 

 

 

……………………………………

Mgr. Jindáčková Jitka

ředitelka školy