Závěr školního roku ve Veselé škole Kačice

Základní škola a Mateřská škola Kačice

Čelechovická 105

273 04 Kačice

 

                          Závěr školního roku ve Veselé škole Kačice

                             proběhne v pátek 26. 6. 2020

 

Z hygienických a bezpečnostních nařízení dojde k ukončení tohoto školního roku netradičním způsobem po skupinách.

29.6. – 30. 6. 2020 – bude žákům uděleno ředitelské volno z důvodu stavebních úprav ve škole

Pátek 26. 6. 2020

  • 1. třída – v 8:00 hod. se sejde ve školní družině.  Bude rozdáno vysvědčení. S p. Pokorovou bude vyhodnocen projekt „Už jsem čtenář.“ Děti dostanou odměnu – Knížka pro prvňáky. Po převzetí  vysvědčení odejdou ze školy domů cca v 8:15 hod.

 

  • 2. a 3. třída – v 8:00 hod. se sejdou ti žáci, kteří od 25. 5. navštěvují školu v kmenové třídě u p. uč. Barešové.  Po rozdání vysvědčení a  vyhodnocení sběrů odejdou ze školy domů cca v 8:20 hod. Ti, co se vzdělávali doma (nechodili do školy) přijdou do stejné třídy v 8:30 hod. Po rozdání vysvědčení a vyhodnocení sběrů odejdou ze školy domů cca v 8:50 hod.

 

  • V 8:00 hod. se sejdou všichni žáci 4. třídy ve školní jídelně. Po rozdání vysvědčení, vyhodnocení sběrů odejdou ze školy domů cca v 8:15 hod.

 

  • V 9:00 hod. se sejdou všichni žáci 5. třídy ve školní jídelně. Po rozdání vysvědčení a vyhodnocení sběrů dojde ke slavnostnímu rozloučení s panem starostou a se školou a poté odejdou ze školy domů cca v 9:30 hod.

Všichni žáci dostanou spolu s vysvědčením dopis pro rodiče s pomůckami, které si během prázdnin pořídí do nového ročníku.

Ve všech třídách dojde  k vyhodnocení sběru papíru u všech, kteří přinesli nad 200 kg papíru. Od  září nového školního 2020/2021 bude sběr papíru v naší škole zcela ukončen.

V září se sejdeme v nově rekonstruované škole.

Mgr. Jitka Jindáčková  a zaměstnanci školy

Vám přejí krásné prázdniny