Akce duben 2019

od 10. 4. 2019 do 27. 5. 2019 bude za nepřítomnou p. vychovatelku Hrdličkovou ve školní družině zástup. V tomto termínu odpadá i turistický kroužek. 11.4. se konají informativní

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 ve Veselé škole Kačice

Termín a místo zápisu Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne v I. patře Základní školy Kačice, Čelechovická 105 v úterý 16. 4. 2019 od 14:00 do 16:30 hodin a ve středu od 14:00 do 16:30 hodin. Věk dítěte Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2019 do konce června roku 2020, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, který k žádosti o přijetí dítěte doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře. Práva a povinnosti rodičů Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem, v

Zájmové kroužky

  Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Č.j.:   V Kačici dne 24. 9. 2018   Rozpis zájmových kroužků ve školním roce 2018/2019 Kroužek anglického

Kurzy angličtiny pro ZŠ a MŠ

Pro základní školu: [pdf-embedder url="https://www.zskacice.cz/wp-content/uploads/2018/09/anglictina_zs.pdf"] Pro mateřskou školu: [pdf-embedder url="https://www.zskacice.cz/wp-content/uploads/2018/09/anglictina_ms.pdf"]

Rozvrh hodin

[sg_popup id=4383] Rozvrh hodin na první týden školního roku 2018/2019 Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 proběhne v pondělí 3. 9. 2018 v budově základní školy od 7:45 přibližně do 8:45 hodin.

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2018/2019 proběhne v pondělí 3. 9. 2018 od 7:45 hodin v budově základní školy. Žáci se nejprve shromáždí v kmenových třídách, kde je převezmou třídní učitelé a potom se přesunou do tělocvičny školy, kde jim budou poskytnuty

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik bude probíhat stejně jako v minulých letech v Plavecké škole Plaváček Tuchlovice od II. pololetí školního roku 2018/2019 v následujících termínech - vždy v pondělí od 11:15

Dopis pro rodiče

Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Tel.: 312 655643, mobil: 734 313 924, zs.kacice@seznam.cz,  www.zskacice.cz V Kačici dne 6. 6. 2018 Vážení  rodiče, vzhledem k tomu, že Vaše

Organizace školního roku 2018/2019

v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatoří [pdf-embedder url="https://www.zskacice.cz/wp-content/uploads/2018/08/organizace_2018-2019.pdf"]